Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Naruszenie dóbr osobistych w internecie – właściwość sądu

5 komentarzy

Pytanie: Który sąd będzie właściwy miejscowo w przypadku naruszenia dóbr osobistych polegających na po pierwsze, rozesłaniu pocztą elektroniczną szkalujących mnie wiadomości do firm i instytucji mających siedzibę w miejscowości w której prowadzę działalność gospodarczą? I po drugie, szkalującej mnie publikacji (tekst ten sam co w mailach) na stronie internetowej sprawcy? Ja mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą w Katowicach a sprawca w Kielcach. Znalazłem uchwałę Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2017 r. (III CZP 91/17) zgodnie z którą jest to sąd w którego okręgu działał sprawca, lub przed sąd, w którego okręgu to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego. Mogę uznać, że naruszenie dobra osobistego nastąpiło w mieście w którym mieszkam tj. w Katowicach i przed tutejszym sądem wytoczyć powództwo?

Przeczytaj też: Zniesławienie w internecie – właściwość sądu

Odpowiedź: Ta uchwała Sądu Najwyższego została wydana jeszcze zanim został wprowadzony art. 351 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że powództwo o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Jak wynika z powyższego przepisu, w Pana przypadku będzie to Sąd Okręgowy w Katowicach, już nie może to być sąd w okręgu którego działał sprawca.

Przeczytaj też: Nawet jak tylko jednego maila oczerniającego wyślesz, to sądy w gazecie ogólnopolskiej mogą kazać Ci przeprosić

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 grudnia, 2020

kategoria inne

tag ,

Komentarze do 'Naruszenie dóbr osobistych w internecie – właściwość sądu'

Subscribe to comments with RSS

 1. Wysyłanie maili czyli tylko do określonej grupy osób jest mniej ryzykowne niż upublicznianie na stronie internetowej. Z punktu widzenia konsekwencji karnych.

  Anonim

  31 gru 20 o 09:29

 2. A ja chciałbym dodatkowo sprawę karną założyć, to która prokuratura będzie właściwa?

  Ginek

  3 mar 21 o 16:03

 3. Najczęściej żadna, bo wnosi się prywatny akt oskarżenia a sądem właściwym jest ten w okręgu którego sprawca działał.

  admin

  3 mar 21 o 17:23

 4. Czy na podstawie wpisu w internecie na forum mam prawo uzyskać dane znieważającej mnie tym wpisem osoby?

  Maria

  16 cze 21 o 12:15

 5. Oczywiście, procedura zmierzająca do uzyskania adresu sprawcy opisana jest tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/znieslawienie-w-internecie-ustalenie-sprawcy/

  admin

  16 cze 21 o 13:09

Skomentuj