Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Naruszenie dóbr osobistych w internecie – właściwość sądu

1 komentarz

Pytanie: Który sąd będzie właściwy miejscowo w przypadku naruszenia dóbr osobistych polegających na po pierwsze, rozesłaniu pocztą elektroniczną szkalujących mnie wiadomości do firm i instytucji mających siedzibę w miejscowości w której prowadzę działalność gospodarczą? I po drugie, szkalującej mnie publikacji (tekst ten sam co w mailach) na stronie internetowej sprawcy? Ja mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą w Katowicach a sprawca w Kielcach. Znalazłem uchwałę Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2017 r. (III CZP 91/17) zgodnie z którą jest to sąd w którego okręgu działał sprawca, lub przed sąd, w którego okręgu to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego. Mogę uznać, że naruszenie dobra osobistego nastąpiło w mieście w którym mieszkam tj. w Katowicach i przed tutejszym sądem wytoczyć powództwo?

Odpowiedź: Ta uchwała Sądu Najwyższego została wydana jeszcze zanim został wprowadzony art. 351 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że powództwo o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Jak wynika z powyższego przepisu, w Pana przypadku będzie to Sąd Okręgowy w Katowicach, już nie może to być sąd w okręgu którego działał sprawca.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 grudnia, 2020

kategoria inne

tag

1 komentarz do 'Naruszenie dóbr osobistych w internecie – właściwość sądu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Wysyłanie maili czyli tylko do określonej grupy osób jest mniej ryzykowne niż upublicznianie na stronie internetowej. Z punktu widzenia konsekwencji karnych.

    Anonim

    31 Gru 20 o 09:29

Skomentuj