Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej

2 komentarze

Pytanie: Jest pewna nieuczciwa spółka z o.o. i jej nieuczciwą praktykę upubliczniałem na forach internetowych. Od prawnika działającego w imieniu tej spółki otrzymałem wezwanie do zaprzestania naruszania rzekomych jej dóbr osobistych i do zamieszczenia przeprosin. Pomijając fakt, że to co upubliczniam o tej spółce to sama prawda więc niczego nie ma żadnego naruszania, to czy spółka ma w ogóle dobra osobiste? W kodeksie cywilnym znalazłem tylko art. 24 w którym wymieniono dobra osobiste człowieka jak przykładowo zdrowie, wolność, cześć których wiadomo że spółka jako osoba prawna a nie fizyczna – nie posiada.

Przeczytaj też: Żądanie zaprzestania naruszeń dóbr osobistych

Odpowiedź: Jest też jednakże art. 43 Kodeksu cywilnego stanowiący, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Odpowiednikiem czci osoby fizycznej jest w przypadku osoby prawnej jej dobre imię (renoma, reputacja).

Art. 24 Kodeksu cywilnego stanowi w zakresie środków ochrony dóbr osobistych:

Przeczytaj też: Naruszanie dóbr osobistych w internecie. Zaprotokołowanie zawartości strony internetowej przez notariusza

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Przeczytaj też: Naruszenie dóbr osobistych w internecie – właściwość sądu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 listopada, 2020

kategoria inne

tag

Komentarze do 'Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej'

Subscribe to comments with RSS

  1. A czy na drodze karnej osoba prawna może oskarżyć o zniesławienie jej tak samo jak osoba fizyczna? Czy w ogóle można mówic o zniesławieniu osoby prawnej?

    Danka

    8 kw. 21 o 21:51

  2. Tak, można. O zniesławieniu firmy (w tym osoby prawnej): https://pamietnikwindykatora.pl/znieslawienie-firmy-kodeks-karny/

    admin

    9 kw. 21 o 06:37

Skomentuj