Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Nagrywanie czynności terenowych przez komornika

2 komentarze

Pytanie: Zamierzam wysłać komornikowi wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika. Mam kolegę który jest windykatorem w dużej firmie windykacyjnej i on przestrzegł mnie, że wielu komorników prawdopodobnie w ogóle nie jeździ do dłużników. Pobierają na to od wierzyciela zaliczkę i oszukują go że byli u dłużnika ale nikogo nie zastali po czym proponują wejście z policja po zniszczeniu zamka przez ślusarza wołając o zaporową cenę – zaliczkę prawie 900 złotych na ten cel. Czy ja mogę zażądać od komornik ażeby nagrał czynności terenowe a więc przynajmniej chociaż budynek w którym mieszka dłużnik, imię i nazwisko na wizytówce albo chociaż wywieszkę z nazwą ulicy przy której mieszka?

Przeczytaj też: Czy komornik może przyjść z wierzycielem?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 8091 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, utrwalaniu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk podlega przebieg następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią:
1) z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego;
2) zajęcie ruchomości;
3) wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik;
4) licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej;
5) licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany w sposób określony w art. 972 zasady licytacji nieruchomości § 2;
6) oględziny nieruchomości;
7) wprowadzenie w zarząd nieruchomości w trybie art. 933 wprowadzenie zarządcy w zarząd zajętą nieruchomością;
8) opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy;
9) wydanie ruchomości i nieruchomości;
10) wprowadzenie w posiadanie;
11) przymusowe otwarcie pomieszczenia;
12) przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.

Przeczytaj też: Czy komornik może przyjść w sobotę albo w niedzielę?

To o co Pan pyta, nie jest wyszczególnione w powyższym wykazie czynności jednak § 2 tegoż artykułu stanowi, że komornik utrwala przebieg czynności w trybie określonym w § 1, również gdy wniosek taki złoży co najmniej jedna ze stron postępowania. Może Pan powołać się na ww. przepis wnosząc co nagranie tego o czym Pan pisze natomiast nie jestem pewien czy dojazd i podejście do drzwi mieszkania dłużnika jest czynnością egzekucyjną.

Przeczytaj też: Jak uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika?

Warto też wiedzieć, że zgodnie z art. 850 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel ma domagać się zajęcie ruchomości w jego obecności. Może Pan o to zawnioskować składając wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych. Wówczas komornik powiadomi Pana o terminie przeprowadzenia czynności terenowych.

Przeczytaj też: Koszty dojazdu komornika do dłużnika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 listopada, 2020

Komentarze do 'Nagrywanie czynności terenowych przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Witam ja z pytaniem w sprawie tego nagrywania, czy na wniosek komornik musi przesłać nagranie wierzycielowi poczta albo mailem?

    Tomik

    28 lis 20 o 19:33

  2. Nie, z nagraniem można zapoznać się tylko w kancelarii komornika. Komornik nie wydaje ani nie wysyła zapisu stronom. Jest więc tylko niejako do wglądu.

    admin

    28 lis 20 o 20:06

Skomentuj