Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Na jakiej podstawie komornik zajmuje konto bankowe

4 komentarze

Niejeden dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym zadaje takie pytanie czyli właśnie na jakiej podstawie komornik zajmuje konto bankowe. Komornik ma za zadanie wyegzekwować zasądzoną należność a jednym ze sposobów egzekucji jest egzekucja z wierzytelności w tym także poprzez zajęcie rachunku bankowego dłużnika.

Przeczytaj też: Po jakim czasie komornik zajmuje konto bankowe?

Jeżeli chodzi o dokładną podstawę prawną zajęcia czyli na podstawie którego art. Kodeksu postępowania cywilnego, to zaraz odpowiem, tylko wezmę odpis jakiegoś zajęcia przesłany mi jako wierzycielowi. O, mam i czytamy między innymi (adresatem jest w tym przypadku ING Bank Śląski S.A.):

Przeczytaj też: Aktualizacja zajęcia wierzytelności

Na mocy art. 889, 890 kpc zawiadamiam, że wierzytelność pieniężna dłużnika wynikająca z posiadania rachunku bankowego nr: … oraz innych nie wskazanych w BNG Bank Śląski S.A. zostaje zajęta do wysokości wymienionej wyżej sumy.

Komornik ten wpisał fragment pogrubioną czcionką więc i ja pogrubiłem. Nie wiem, może mieli już takie przypadki, że bank (niekoniecznie ten) zajął tylko wskazany w zajęciu rachunek firmowy a na przykład konta oszczędnościowego dłużnika w tym samym banku już nie zajęli. Nawet jeżeli komornik nie wskaże konkretnego rachunku bankowego, to bank musi zająć wszystkie wierzytelności dłużnika jakie ten ma w tym banku, włącznie z lokatami.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć kilka kont bankowych?

Dłużnikowi wysyłany jest od komornika odpis zajęcia rachunku bankowego więc i dłużnik ma wskazaną podstawę prawną zajęcia egzekucyjnego. Tyle tylko, że otrzymuje taki odpis już po dokonaniu zajęcia kiedy widzi że konto jest zablokowane. Takie „opóźnienie” wynika z tego, że obecnie zajęcia rachunków bankowych dokonywane są elektronicznie a odpis zajęcia wysyłany jest dłużnikowi od komornika pocztą poleconą. Dzięki temu zajęcia kont bankowych są obecnie skuteczniejsze niż kilka lat temu kiedy to i do banku zajęcie wysyłano pocztą poleconą i w wielu przypadkach dłużnik otrzymywał odpis zajęcia zanim bank zablokował konto…

Przeczytaj też: Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 listopada, 2020

Komentarze do 'Na jakiej podstawie komornik zajmuje konto bankowe'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeszcze niedawno w praktyce wiele takich zajęć jest bezskutecznych gdyż dłużnik zdążył wycofać lub przelać wszystkie pieniądze z konta lub lokaty. Obecnie dłużnik nie zdąży tak zrobić a to dzięki elektronicznym zajęciom rachunków bankowych – zajęcie rachunku bankowego następuje bez wcześniejszego powiadomienia. Czasem dłużnik może dokonać przelewu tych środków na inne swoje konto, w innym banku. Wierzyciel może wówczas spróbować zawnioskować do komornika aby ten wezwał bank do przedstawienia historii przelewów wychodzących z konta dłużnika na inne jego konta, o ile takie przelewy miały miejsce. Banki, na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zobligowane są do udzielania komornikom informacji które są niezbędne do skutecznego i prawidłowego prowadzenia egzekucji. Informacji tych udziela się na pisemne żądanie komornika. Bank w takim wypadku nie może odmówić udzielenia takiej informacji zasłaniając się tajemnicą bankową, jeżeli komornik uzasadni, że pozyskanie takiej informacji jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Albowiem art. 105 ust 1 pkt 2 lit. ł ustawy Prawo bankowe wprost zobowiązuje banki do ujawnienia komornikowi sądowemu informacji stanowiących tajemnicę bankową, jeżeli dotyczą one prowadzonego przezeń postępowania egzekucyjnego.

  Ludwik

  25 maj 21 o 15:31

 2. Elektroniczne zajmowanie kont już od kilku lat działa.

  admin

  25 maj 21 o 15:45

 3. Komornik zajal mi konto a nie otrzymałam żadnego powiadomienia, czy to jest prawne?

  Ola

  31 maj 21 o 05:13

 4. Powiadomienie zapewne przyjdzie niebawem a nie przyszło na razie dlatego, że od jakiegoś czasu komornicy dokonują zajęć rachunków bankowych elektronicznie. Często zajęcie rachunku bankowego jest dokonywane wraz ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego – pismo o wszczęciu postępowania egzekucyjnego jest wysyłane dłużnikowi wraz z odpisem zajęcia rachunku bankowego. Gdy komornik wysyła takie zawiadomienie do dłużnika, to bank już mógł dokonać zajęcia rachunku otrzymawszy od komornika polecenie drogą elektroniczną.

  admin

  31 maj 21 o 05:25

Skomentuj