Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Na jakiej podstawie komornik zajmuje konto bankowe

Brak komentarzy

Niejeden dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym zadaje takie pytanie czyli właśnie na jakiej podstawie komornik zajmuje konto bankowe. Komornik ma za zadanie wyegzekwować zasądzoną należność a jednym ze sposobów egzekucji jest egzekucja z wierzytelności w tym także poprzez zajęcie rachunku bankowego dłużnika.

Jeżeli chodzi o dokładną podstawę prawną zajęcia czyli na podstawie którego art. Kodeksu postępowania cywilnego, to zaraz odpowiem, tylko wezmę odpis jakiegoś zajęcia przesłany mi jako wierzycielowi. O, mam i czytamy między innymi (adresatem jest w tym przypadku ING Bank Śląski S.A.):

Na mocy art. 889, 890 kpc zawiadamiam, że wierzytelność pieniężna dłużnika wynikająca z posiadania rachunku bankowego nr: … oraz innych nie wskazanych w BNG Bank Śląski S.A. zostaje zajęta do wysokości wymienionej wyżej sumy.

Komornik ten wpisał fragment pogrubioną czcionką więc i ja pogrubiłem. Nie wiem, może mieli już takie przypadki, że bank (niekoniecznie ten) zajął tylko wskazany w zajęciu rachunek firmowy a na przykład konta oszczędnościowego dłużnika w tym samym banku już nie zajęli. Nawet jeżeli komornik nie wskaże konkretnego rachunku bankowego, to bank musi zająć wszystkie wierzytelności dłużnika jakie ten ma w tym banku, włącznie z lokatami.

Dłużnikowi wysyłany jest od komornika odpis zajęcia rachunku bankowego więc i dłużnik ma wskazaną podstawę prawną zajęcia egzekucyjnego. Tyle tylko, że otrzymuje taki odpis już po dokonaniu zajęcia kiedy widzi że konto jest zablokowane. Takie „opóźnienie” wynika z tego, że obecnie zajęcia rachunków bankowych dokonywane są elektronicznie a odpis zajęcia wysyłany jest dłużnikowi od komornika pocztą poleconą. Dzięki temu zajęcia kont bankowych są obecnie skuteczniejsze niż kilka lat temu kiedy to i do banku zajęcie wysyłano pocztą poleconą i w wielu przypadkach dłużnik otrzymywał odpis zajęcia zanim bank zablokował konto…

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 listopada, 2020

Skomentuj