Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

LTV

Jeden komentarz

LTV (skrót z angielskiej nazwy loan to value) to używany w bankowości wskaźnik, który wyraża stosunek wartości zobowiązania finansowego do wartości jego zabezpieczenia. Najczęściej zabezpieczeniem jest nieruchomość, która stanowi przedmiot dokonywanej transakcji, a zobowiązaniem jest udzielany kredyt hipoteczny. Im wyższa wartość LTV, tym mniejsza wysokość wymaganego wkładu własnego.

Przeczytaj też: Wartość hipoteki a kwota kredytu hipotecznego

Jeszcze niedawno dużo banków udzielało kredytów hipotecznych z LTV 100%, czyli bez wymaganej kwoty własnej. Obecnie jednak niewiele instytucji finansowych oferuje takie kredyty, bowiem istnieje tendencja do obniżania ryzyka, a zatem do zaostrzania warunków udzielania kredytów. Najczęściej w ofercie banków występuje LTV 80 do 90 procent, co oznacza wymagany wkład własny na poziomie 20 do 10 procent inwestycji. Istnieje również zależność między LTV a oprocentowaniem udzielonego kredytu. Im mniejszy wskaźnik tym korzystniejsze oprocentowanie, ponieważ podmiot udzielający kredytu ponosi mniejsze ryzyko. Niższe LTV to także korzystniejsze ogólne warunki dla kredytobiorcy, mniejsza jest zwykle wtedy również marża, co w połączeniu ze zmniejszonym oprocentowaniem, daje odczuwalne zmniejszenie obciążenia finansowego. Reasumując im niższy wskaźnik LTV tym większe korzyści dla obu stron umowy kredytu hipotecznego, bank ponosi mniejsze ryzyko, a kredytobiorca uzyskuje lepsze warunki kredytowania.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny. Za co musimy zapłacić?

8 października, 2014

kategoria kredyty

1 komentarz do 'LTV'

Subscribe to comments with RSS

  1. Bank może upomnieć się o dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego najczęściej wtedy, gdy wkład własny kredytobiorcy jest bardzo niski. Wkład własny określany jest procentowo i oznacza, w jakiej części kredytobiorca finansuje nabycie nieruchomości z własnych środków. W tym przedmiocie banki stosują termin LTV (loan to value czyli kredyt w stosunku do wartości) i współczynnik ten jest ilorazem kwoty kredytu do wartości kredytowanej nieruchomości. Im wyższy więc współczynnik LTV tym niższy wkład własny ze strony kredytobiorcy. Niektóre banki oferują właśnie kredyty hipoteczne na 100% wartości nieruchomości czyli w całości finansują kredytobiorcy zakup na przykład mieszkania. Jeżeli przy niskim bądź zerowym wkładzie własnym ceny nieruchomości na rynku w okresie kredytowania tej konkretnej rosną albo przynajmniej nie spadają, to dobrze dla kredytobiorcy, ale gorzej, jeśli koniunktura przybierze trend odwrotny i nieruchomości zaczną tanieć. Wtedy bank może zażądać od kredytobiorcy dodatkowych zabezpieczeń (dodatkowego zabezpieczenia), stosownie do zapisów umowy kredytowej. Kredytobiorcy którzy zamyślają o kredycie mieszkaniowym z wysokim LTV powinni mieć świadomość że w okresie kredytowania może zaistnieć taka przytoczona wyżej ewentualność.

    Bernardo

    12 lis 14 o 17:44

Skomentuj