Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Lokata dynamiczna czy progresywna – która lepsza?

Brak komentarzy

Wiele banków posiada w swojej ofercie lokaty dynamiczne, które są mylone z depozytami progresywnymi. Są to natomiast dwa odmienne produkty bankowe, które różnią się od siebie nawzajem przede wszystkim sposobem naliczania odsetek. W związku z tym, która z nich jest bardziej korzystna z punktu widzenia klienta? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że w obu przypadkach ilość odsetek rośnie w miarę czasu trwania oszczędzania. Natomiast w przypadku depozytu progresywnego stawka oprocentowania ulega zmianie co miesiąc. W finalnym etapie oszczędzania wysokość odsetek jest zdecydowanie największa, natomiast mimo to naliczane są one jedynie co trzydzieści dni. W rezultacie średnie oprocentowanie dla całości okresu trwania depozytu jest niestety znacznie niższe.

Posłużyć się można poniższym przykładem. Jeśli w pierwszym miesiącu depozyt progresywny gwarantuje odsetki w wysokości pięciu procent, a w drugim siedem procent, da to nam średnie oprocentowanie w wysokości sześciu procent. Natomiast jeśli chodzi o depozyt dynamiczny to korzystanie z niego przez kolejny miesiąc powoduje, że odsetki się zwiększają, natomiast są naliczane za cały czas trwania lokaty. W związku z tym, jeśli ktoś przetrzyma lokatę do końca trwania okresu, natomiast w ostatnim miesiącu odsetki będą wynosiły siedem procent, musimy się liczyć z tym, że są one liczone przez cały okres utrzymywania depozytu. Generalnie depozyty dynamiczne są świetną alternatywą dla depozytów terminowych, bowiem im dłużej z nich korzystamy, tym większy zysk jesteśmy w stanie wygenerować. Dodatkowym plusem jest z pewnością możliwość wycofania środków bez ryzyka utraty odsetek, co niestety nie jest możliwe w przypadku depozytów terminowych, które czasami wiążą się nawet z koniecznością uregulowania opłat prowizyjnych nakładanych przez bank. Zdecydowaną większość depozytów dynamicznych zakłada się na okres dwunastu miesięcy. Jest to okres najbardziej optymalny, gdyż zapewnia dość wysokie oprocentowanie bez konieczności podpisywania nader długoterminowych umów.

Zdecydowanie największe oprocentowanie zapewnia Polbank EFG, w przypadku którego oszczędzanie zaczynamy od oprocentowania w wysokości niespełna pięciu procent, po czym co cztery miesiące zwiększa się ono o jeden punkt procentowy, aż do osiągnięcia wartości sześciu i dziewięciu dziesiątych procenta, jakie obowiązuje już od szóstego miesiąca trwania umowy. Oczywiście każdy bank zaproponuje nam inne rozwiązanie i aby być w stanie wybrać najlepsze musimy dokonać dogłębnej analizy aktualnej sytuacji na rynku bankowym. W przeciwnym razie istnieje bardzo duża szansa, że wybierzemy ofertę, która niekoniecznie będzie najbardziej korzystną z wszystkich znajdujących się na rynku. Jeśli uważamy, że nie poradzimy sobie samodzielnie z odpowiednim wyborem powinniśmy skierować się do osób, które lepiej znają tematykę finansową. Mogą to być na przykład bliskie nam osoby, do których mamy pełne zaufanie, bądź też profesjonalni doradcy finansowi, którzy dzięki posiadaniu szerokiej wiedzy i zdobytym doświadczeniu są w stanie znaleźć taką ofertę, która będzie spełniała wszystkie nasze wymagania, a przy tym będzie w stanie wygenerować dla nas satysfakcjonujące zyski.

Analizując powyższy tekst można stwierdzić, że bardziej korzystną z punktu widzenia klienta jest raczej lokata dynamiczna ze względu na możliwość wygenerowania zdecydowanie większych zysków, jak również ze względu na to, że mamy swobodny dostęp do naszych środków finansowych, a ewentualna ich wypłata nie będzie wiązała się z utraceniem naliczonych do tej pory odsetek.

A generalnie najkorzystniejsze lokaty sugerujemy tutaj.

4 października, 2014

kategoria depozyty bankowe

Skomentuj