Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

List intencyjny a oferta, umowa

2 komentarze

Pytanie: Czy wystosowanie listu intencyjnego jest równoznacznie z wysłaniem wiążącej oferty albo czy jest równoważne podpisaniu umowy ostatecznej albo umowy przedwstępnej ze strony wystosowującego list intencyjny?

Przeczytaj też: Oferta bez terminu ważności

Odpowiedź: Nie, list intencyjny nie jest równoznaczny ani z wystosowaniem oferty ani z podpisaniem umowy w tym z podpisaniem umowy przedwstępnej też nie. W ogóle nie powoduje żadnych skutków prawnych. Jednostronny list intencyjny jak sama nazwa wskazuje, zawiera jedynie intencję, zainteresowanie współpracą ze stroną do której jest wystosowany. Nawet wspólny list intencyjny, jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2011 r., sygn. akt V CSK 425/10, wyraża jedynie wolę zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji ale nie jest wiążący.

Przeczytaj też: Umowa B2B zawarta przez telefon; cena niezgodna z umową

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 stycznia, 2021

kategoria inne

Komentarze do 'List intencyjny a oferta, umowa'

Subscribe to comments with RSS

  1. List intencyjny to często, jeśli nie najczęściej, posumowanie ustaleń zwykle złożonych negocjacji przesłane drugiej stronie celem upewnienia się, że też tak to wszystko widzi, czasem udaje się w takim liście skutecznie zasugerować coś dodatkowego lub w bardziej szczegółowej formie niż ustalono podczas wstępnych negocjacji.

    Michał

    8 sty 21 o 22:06

  2. Chociaż sam list intencyjny nie ma żadnej mocy prawnej (nie wywołuje skutków prawnych), to jednak po jego podpisaniu pewne ryzyko niesie dogadywanie się w tej samej sprawie z firmą konkurencyjną. Chodzi o tak zwane negatywne naruszenie interesu umowy chociaż przecież jak napisano, list intencyjny nie jest umową.

    bece

    11 sty 21 o 18:13

Skomentuj