Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kurator do doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym

2 komentarze

Pytanie: Mam na dłużnika prawomocny nakaz zapłaty ale dłużnik wyjechał do pracy za granicę. Nie znam jego adresu zagranicznego. Chcę powierzyć egzekucję komornikowi czy czeka mnie w tym wypadku ustanowienie kuratora do doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym?

Przeczytaj też: Komornik a brak miejsca zamieszkania

Odpowiedź: Niekoniecznie. Możliwe, że przesyłki kierowane przez komornika na polski adres będą podejmowane przez domownika wobec czego komornik nie wezwie wierzyciela do złożenia w sądzie wniosku o ustanowienie kuratora do doręczeń.

Jeżeli przesyłki będą powracać do komornika po dwukrotnym ich awizowaniu przez doręczyciela, to chyba też możliwe, że komornik uzna adres za aktualny skoro niedawno sąd wydał nakaz zapłaty po czym nadał mu klauzulę wykonalności.

Przeczytaj też: Ustanowienie kuratora dla doręczeń

Jeżeli natomiast przesyłka powróci z adnotacją “adresat wyprowadził się” to tak, komornik powinien wezwać Pana do złożenia wniosku o ustanowienie kuratora do doręczeń.

Który przepis prawny to nakazuje?

Art. 802 kpc (kodeksu postępowania cywilnego: Jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach – na wniosek wierzyciela.

Przeczytaj też: Wymeldowanie a komornik. Zależy jaki komornik.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 lutego, 2023

Komentarze do 'Kurator do doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym'

Subscribe to comments with RSS

  1. A mnie się wydaje, że komornicy jak mogą, to nie wzywają do ustanowienia kuratora dla doręczeń. Nie jest im to na rękę.

    Arek

    5 lut 23 o 17:35

  2. Nie informować komornika o tym, że dłużnik wyjechał, po co. Jeżeli dłużnikowi doręczono pisma w postępowaniu sądowym albo ich nie podjął ale wysłane na aktualny adres, to dług jest prawomocnie, niepodważalnie zasądzony a egzekucja zasadna. W samej egzekucji komornicy przecież działają na podstawie kpc i prawie nigdy nie ma podstaw do kwestionowania ich czynności.

    lazur

    10 lut 23 o 10:48

Skomentuj