Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kupno samochodu zajętego przez komornika

Brak komentarzy

Pytanie: Czy skuteczne jest sprzedanie przez dłużnika samochodu który zajął mu komornik? Chodzi mi o to, czy nabywca może mieć z tego powodu problemy, samochód komornik może mu odebrać albo zlicytować? Czy nabywca może sprawdzić, czy na kupionym samochodzie nie ma zajęcia egzekucyjnego?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 848 Kodeksu postępowania cywilnego, zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie samochodem dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętego samochodu może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze.

Jeżeli zatem kupujący działa w dobrzej wierze – nie wie o tym, że pojazd jest zajęty przez komornika, to zgodnie z art. 169 § 1 Kodeksu cywilnego staje się właścicielem auta z chwilą objęcia tegoż samochodu w posiadanie.

Jeżeli w umowie kupna-sprzedaży sprzedający oświadczył, że auto jest wolne od wad prawnych (a wadą prawną jest między innymi także właśnie zajęcie komornicze ciążące na aucie), to można przyjąć że kupujący działa w dobrej wierze. Tym bardziej, że nabywając samochód nie jest w stanie sprawdzić, czy jest zajęty przez komornika. zajęć nie ujawnia się w CEPiK. Komornicy (przynajmniej chyba większość z nich) wysyłają informację o zajęciu do wydziału komunikacji ale kupujący nie jest uprawniony do uzyskania tejże. Dowie się o tym dopiero wtedy, gdy będzie chciał kupiony pojazd zarejestrować (i spotka się z odmową jeżeli pojazd jest zajęty przez komornika).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 listopada, 2020

Skomentuj