Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kredyt przez pośrednika

5 komentarzy

Pytanie: W kilku bankach starałam się o kredyt gotówkowy, negatywnie w każdym. Nie chce brać pozabankowej pożyczki, bo za drogo. Kolega polecił mi jednego pośrednika kredytowego w który w mojej sytuacji chyba mógłby załatwić mi kredyt w banku chociaż mam niespłaconą pożyczkę bankową na pewno w BIK, od dawna zalegam ze spłata rat. Czy niektórzy pośrednicy finansowi naprawdę mogą pomóc w takich sytuacjach? Jaka jest Państwa opinia o nich? Musiałabym mu z góry zapłacić tysiąc złotych podobno. Czy wobec tego to standard, że kredyt przez pośrednika jest droższy?

Przeczytaj też: Myśli o kredycie z pomocą doradcy

Odpowiedź: Na czym faktycznie może polegać pomoc pośrednika w zaciągnięciu kredytu bankowego? Pomóc może pośrednik co najwyżej w wyborze oferty kredytu i technicznym załatwieniu formalności to wszystko. Jeżeli ktoś zgłosi się do banku po kredyt ale bank stwierdzi że kredytu mu nie przyzna, bo np. ma złą historię kredytową w BIK albo np. pensję zajętą przez komornika, to żaden pośrednik mu nie pomoże – nie zmieni swym wstawiennictwem decyzji banku. Pośrednik nie “wyczyści” negatywnych wpisów w BIK jeśli nie są dziełem pomyłki ze strony banku a zazwyczaj przecież nie są. Nie powinien też sfałszować zaświadczenia o zarobkach kredytobiorcy, wszak chyba jesteśmy zgodni co do tego, że nie o taką pomoc chodzi. Nie powinien też przekupić pracownika banku. Nie dyskredytuję jednak tego fachu, zapewne są doradcy kredytowi z którymi warto się skontaktować. Zwłaszcza wtedy gdy pośrednictwo dotyczy zakupu mieszkania na rynku wtórnym, od dewelopera i trzeba założyć księgę wieczystą oraz następnie ustalić wartość kredytu, jego walutę, okres w jakim ma być spłacany, oraz rodzaje zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeszcze więcej zachodu jest w przypadku kredytu na mieszkanie w trakcie budowy, tym bardziej należałoby rozważyć skorzystanie z usług bezprowizyjnego (dla kredytobiorcy) pośrednika kredytowego.

Przeczytaj też: Rodzaje zabezpieczenia kredytu

Reasumując, “pomoc w uzyskaniu kredytu” w takiej sytuacji to utopia. No, chyba że pośrednik po prostu poręczy kredyt. W ten sposób faktycznie mógłby pomóc o ile sam ma zdolność kredytową i zechciałby tak pomóc. Wątpię w to jednak.

Kredyt przez pośrednika generalnie nie jest droższy, przynajmniej nie jak chodzi o typowe kredyty konsumenckie.

Przeczytaj też: Jak banki oceniają zdolność kredytową

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 marca, 2021

kategoria kredyty

Komentarze do 'Kredyt przez pośrednika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Chcąc otrzymać wysoki kredyt gotówkowy dotarłam do pewnej Pani która prowadzi firmę pośrednictwa finansowego. W rozmowie w cztery oczy powiedziała, że może w jednym z banków załatwić kredyt na lepszych warunkach niż w ofercie dla wszystkich a to ponoć dlatego, że pracownik banku jest jej znajomym a pracownicy mają dostęp do preferencyjnych kredytów. Miałoby to wyglądać tak, że ten pracownik bierze kredyt na siebie i ja podpisuję z nim umowę w której on jest pożyczkodawcą a ja pożyczkobiorcą. Coś takiego ta Pani oferuje załatwić za opłatą tysiąca złotych co i tak opłacałoby mi się w porównaniu z kosztem kredytu dla wszystkich. Odnoszę jednak lekkie wrażenie, że jestem oszukiwana. Co Pan o tym sądzi, czy słyszał Pan o takiego typu machinacjach?

  Ula

  9 mar 21 o 16:02

 2. Intuicja Pani nie zawodzi a przynajmniej jedno jest pewne a mianowicie to, że bank nie może stosować preferencyjnych warunków przy udzielaniu pożyczek osobom zatrudnionym w banku z racji tego, że są pracownikami tegoż banku. Jest to zapisane w Art. 79 ustęp 1 Ustawy Prawo bankowe.
  Tej pośredniczce może jednak Pani powiedzieć, że zapłaci Pani jej ten tysiąc złotych ale po otrzymaniu pożyczki na warunkach które proponuje. Załóżmy bowiem (w co wątpię), że faktycznie może taką pożyczkę załatwić (choć z pewnością nie ze środków bankowych, ale to nie ważne). Ona z kolei może Pani powiedzieć, aby z góry wpłaciła Pani jej ten tysiąc złotych jako opłatę przygotowawczą i pokaże Pani przepis zgodnie z którym w przypadku nieudzielenie pożyczki opłata przygotowawcza podlega zwrotowi. Zgadza się, podlega, ale to nie oznacza, że ona zwróci Pani tę opłatę i że uda się ją Pani wyegzekwować od niej przez komornika. Może bowiem okazać się, że egzekucja będzie bezskuteczna gdyż pośredniczka ukrywa swe mienie. Jest to scenariusz bardzo prawdopodobny zważywszy na to jak „pogrywa” ta pani i tylko ewentualnie powiadomienie prokuratury mogłoby poskutkować odzyskaniem pieniędzy ale niekoniecznie.

  admin

  9 mar 21 o 16:28

 3. Są jednak i tacy pośrednicy, którzy pobierają prowizję od kredytobiorcy. Poniżej przykładowa treść umowy z pośrednikiem kasującym prowizję od kredytobiorcy.

  UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu … w … pomiędzy: I … reprezentowanym przez … zwanym dalej Zleceniodawcą a II … zamieszkałym … PESEL … zwanym dalej Zleceniodawcą. Par. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy są czynności związane z pośrednictwem finansowym na rzecz Zleceniodawcy. 2. Zleceniodawca oświadcza, że zamierza złożyć wniosek i zawrzeć umowę kredytu. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat oferty kredytowej banków, z którymi współpracuje w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. 4. W ramach pośrednictwa finansowego, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na konsultacji i doborze optymalnej oferty kredytu dla Zleceniodawcy. Par. 2 Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1. Konsultacji, doradztwa i analizy na podstawie informacji oraz dokumentów: finansowych, majątkowych, prawnych przedłożonych przez Zleceniodawcę. 2. Przedłożenia Zleceniodawcy optymalnej oferty kredytu. 3. Przekazania Zleceniobiorcy niezbędnych dokumentów, jakie należy przedłożyć celem przygotowania dokumentacji kredytowej. 4. Wykonanie czynności określonych w niniejszym paragrafie z najwyższa starannością. Par. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1. Przedłożenia starannych i zgodnych z prawdą informacji oraz dokumentów finansowych, majątkowych, prawnych. 2. Współpracy ze Zleceniobiorcą na każdym etapie wykonania umowy. 3. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy uprawnień do: a) sprawdzania dokumentów przedkładanych przez osoby ubiegające się o kredyt i poręczycieli oraz telefonicznego lub osobistego sprawdzania wiarygodności danych zawartych w zaświadczeniach z miejsca zatrudnienia. Par. 4. 1. Zleceniodawca zapłaci za wykonaną usługę Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie … (słownie: …) brutto. 2. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie Zleceniobiorcy w dniu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. 3. W przypadku nieuiszczenia ww. wynagrodzenia w terminie Zleceniobiorca nalicza Zleceniodawcy karę umowną w kwocie … (słownie: …). 4. Na zabezpieczenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1, 3 powyższego paragrafu Zleceniodawca w dniu podpisania umowy wystawi weksel wraz z deklaracją wekslową. 5. Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia o którym mowa w Par. 1 w wypadku: a) odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. b) zatajenia informacji mającej bezpośredni wpływ na udzielenie kredytu. c) samodzielnego skorzystania przez Zleceniodawcę z usług Banku wskazanego przez Zleceniobiorcę w okresie … miesięcy. Par. 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie … dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów przez Zleceniodawcę na podjęcie decyzji kredytowej przez Bank. Par. 6 Zleceniodawca zapłaci prowizję zgodnie z Par. 4 pkt 1 jeżeli wycofa się z umowy zlecenia w okresie procesowania się wniosku kredytowego lub nieprzystąpienia do podpisania umowy kredytowej. Par. 7. Bank może odmówić udzielenia kredytu, bez podania przyczyny. Par. 8. W sprawach nieregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Par. 9. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Par. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

  admin

  11 mar 21 o 12:09

 4. Mamy pytanie dotyczące wyboru taniego kredytu. Po pierwsze na co oprócz oprocentowania powinnam zwrócić uwagę. Jakie są inne czynniki wpływające na ogólny koszt kredytu albo pożyczki. I jak radzicie Państwo szukać tanich kredytów, czy dzwoniąc do banków, czy przeglądając internet czy skorzystać z porównywarki. Które kredyty są lepsze, czy bankowe czy pozabankowe, jak znaleźć ofertę kredytu jeśli moja zdolność kredytowa nie wygląda najlepiej. Czy w takiej sytuacji mam w ogóle szansę na tani kredyt? Będę wdzięczna za wskazówki.

  Oni

  14 cze 21 o 23:11

 5. Przede wszystkim, jeśli chodzi o kredyty, to mogą udzielać ich tylko banki. Inne podmioty (firmy, osoby prywatne) mogą udzielać pożyczek, oczywiście banki też udzielają pożyczek określanych często jako kredyty gotówkowe. Tanie kredyty to te które w porównaniu z innymi mają niższe oprocentowanie rzeczywiste a to uwzględnia nie tylko wysokość oprocentowania kredytu ale też np. koszt prowizji z tytułu przyznania kredytu, ubezpieczenie kredytu. Więcej o czynnikach mających wpływ na całkowity koszt kredytu jest na przykład tu: Najważniejsze parametry kredytów gotówkowych. Jeżeli Pani zdolność kredytowa jest, jak to Pani określiła – nie najlepsza – to może mieć Pani kłopot z uzyskaniem taniego kredytu gdyż dla banków priorytetem jest właśnie zdolność kredytowa. Wówczas, jeżeli poszukuje Pani kredytu gotówkowego czyli pożyczki, jedyną opcją może być pożyczka pozabankowa która raczej nie będzie tanią pożyczką, jeśli zaciągnięta w jakiejś firmie zajmującej się udzielaniem pożyczek. Jak szukać tanich kredytów, tanich pożyczek? Oczywiście można skorzystać między innymi z porównywarek kredytów, ale wówczas otrzyma Pani tylko oferty banków. Można też skontaktować się z doradcą finansowym albo wpisać w internetowej wyszukiwarce np. “tanie kredyty” albo “tanie pożyczki” i uzyskać odnośniki do podmiotów oferujących te produkty choć oczywiście reklama może nie odzwierciedlać rzeczywistości jak idzie o taniość. Jeżeli chodzi Pani o pożyczkę gotówkową, to warto sprawdzić na tzw. portalach społecznościowych oferujących pożyczki między ludźmi, zwane też “social lending”. Może Pani w ten sposób nawiązać kontakt z pożyczkodawcą który zaoferuje Pani warunki nawet korzystniejsze niż bank i udzieli Pani naprawdę taniej pożyczki.

  admin

  15 cze 21 o 05:23

Skomentuj