Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Koszty biegłego sądowego – kto ponosi

2 komentarze

Pytanie: Kto ponosi koszty biegłego sądowego kiedy okaże się w postępowaniu sądowym o zapłatę, że taka ekspertyza jest konieczna? Powód czy pozwany? Dajmy na to, że pozwany nie zapłaci za wykonaną usługę twierdząc, że została wykonana niewłaściwie i sąd zarządzi przeprowadzenie oględzin przez biegłego sądowego, kto musi wpłacić zaliczkę na czynności biegłego? Strona przegrana musi wygranej zwrócić koszty w tym biegłego ale kto wpłaca zaliczkę?

Przeczytaj też: Odpowiedzialność biegłego sądowego za treść opinii

Odpowiedź: Zaliczkę na wynagrodzenie biegłego sądowego wpłaca strona która wnioskuje o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego gdyż to na wniosek strony sąd powołuje biegłego. W przypadku wygrania sprawy sąd na wcześniejszy jej wniosek o zwrot kosztów sądowych (złożony najpóźniej przed zakończeniem rozprawy kończącej postępowanie) orzeknie o obowiązku zwrócenia jej kosztów biegłego przez stronę która przegrała.

Przeczytaj też: Nierzetelny biegły sądowy oraz Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego

Sąd może również z urzędu (a nie na wniosek) zasięgnąć opinii biegłego sądowego i wówczas tymczasowy koszt ponosi Skarb Państwa. Strona która przegra obowiązana jest do zwrócenia Skarbowi państwa tegoż kosztu.

Przeczytaj też: Powołanie biegłego przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 września, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Koszty biegłego sądowego – kto ponosi'

Subscribe to comments with RSS

  1. To co biegły orzeknie to loteria mająca się nijak do faktów. Lepiej ich unikać, w każdej dziedzinie. Za opinie dostaja marne stawki choć przecież sami się zgłosili na biegłego sądowego, niestaranni są.

    Szyma

    9 wrz 22 o 17:43

  2. W egzekucji z nieruchomości na przykład, nie da się uniknąć biegłego – musi być dokonane oszacowanie ale to inna bajka bo to postępowanie egzekucyjne. Co do nierzetelności biegłych, to można zaskarżyć opinię.

    ali

    10 wrz 22 o 04:22

Skomentuj