Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Konto bankowe z dopuszczalnym saldem debetowym

Brak komentarzy

Choć nikt nie planuje sytuacji, w której z dnia na dzień będzie potrzebował dodatkowe środki pieniężne na określony cel, sytuacje takie czasem się zdarzają. Alternatywą dla konieczności starania się o kredyt gotówkowy w takiej sytuacji jest dopuszczalne saldo debetowe, które może zostać uruchomione na rachunku bankowym (znajdziesz oferty takich kont bankowych tutaj) .

Dopuszczalne saldo debetowe, w skrócie DSD, można opisać jako kredyt odnawialny przyznany dla danego rachunku bankowego, nie wymagający formalności w przypadku chęci skorzystania z dodatkowych środków, poza wcześniejszym uruchomieniem kredytu. Dość często saldo to jest uruchamiane w porozumieniu z klientem już w momencie założenia konta bankowego, jednak w takim wypadku jego wartość jest nieznaczna, i sięga kilkuset złotych. W innych przypadkach konieczny jest odpowiedni wniosek o uruchomienie kredytu, który potrzebny jest również dla podniesienia wartości DSD. W odpowiedzi na wniosek banki mogą przyznawać salda wynoszące nawet połowę wartości wpływów na konto bankowe dla osób prywatnych, a dla kont firmowych, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Warunki przyznania DSD

Dla uzyskania wyższych limitów dopuszczalnego salda debetowego, bądź jego pierwszego uruchomienia, może być potrzebne spełnienie określonych przez bank warunków. Ważne jest wykazanie systematycznych wpływów na konto bankowe. Wpływy te niekoniecznie muszą pochodzić od pracodawcy, czy wynikać z przyznanej emerytury lub renty, jednak nie zawsze umożliwiają uruchomienie DSD na kontach młodzieżowych. Ich systematyczność badana jest w przeciągu kilku ostatnich miesięcy, często trzech. W tym samym czasie klient banku nie może również wytworzyć na koncie nieuprawnionego salda debetowego, ewentualnie spłacić je w ciągu krótkiego okresu czasu.

Dla świeżo zakładanych kont, bądź przenoszonych z innego banku, możliwe jest udokumentowanie spełnienia tych warunków dzięki wystawionemu przez poprzednią instytucję poświadczeniu.

Znaczne zwiększenie limitów na DSD może wymagać przeprowadzenia postępowania, które odpowiada tradycyjnemu określaniu wiarygodności klienta oraz jego zdolności kredytowej. Jednak wykonana jednorazowo analiza może wzbogacić konto bankowe poprzez DSD na okres nawet 10 lat, bez konieczności wykonywania dodatkowych formalności.

Cena dopuszczalnego debetu

Opłaty związane z DSD rozliczane są według wewnętrznych rozporządzeń banków, jednak istotna jest informacja, że zazwyczaj banki nie pobierają opłaty za analizę wniosku, uruchomienie kredytu, oraz samą możliwość skorzystania z niego. Bywa, że odsetki nie są również naliczane w ciągu pierwszego miesiąca od wytworzenia na koncie bankowym dopuszczalnego debetu, a po jego spłacie w określonym terminie kredyt odnawialny okazuje się całkiem bezpłatny.

Dopuszczalne saldo debetowe jest alternatywą dla wielu kredytów gotówkowych których dobre oferty zebraliśmy tutaj. Alternatywą szeroko dostępną, która umożliwia szybką reakcję w najbardziej odpowiednim momencie. Wartą ją rozważyć nie tylko dla posiadanego już konta bankowego, ale i wziąć pod uwagę przy wyborze konta bankowego.

15 września, 2014

kategoria depozyty bankowe

Skomentuj