Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik nie odpowiada na pisma

3 komentarze

Co ma zrobić wierzyciel albo dłużnik (lub inny uczestnik postępowania egzekucyjnego) gdy komornik nie odpowiada na jego pisma? Wygląda na to, że to nie są odosobnione przypadki, zresztą ja też kiedyś nie otrzymałem od komornika odpowiedzi na list polecony; w piśmie zażądałem udzielenia mi informacji w temacie: Sprawdzenie dłużnika u komornika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego czyli czegoś, z czego komornik bezpośrednio powiedzmy “nic nie ma” i nie odpowiedział, choć miał obowiązek.

Formalnie, za nieodpowiadanie na pisma złożyć skargę na komornika ale nie skargę na czynności komornika lecz skargę do prezesa sądu: Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika. Czy takowa zmusi komornika do udzielenia odpowiedzi, tego nie jestem w stanie przewidzieć w jakimś konkretnym przypadku.

Brak odpowiedzi na pismo gdy przepisy nakazują udzielenie odpowiedzi według mnie można też podciągnąć pod niedopełnienie obowiązków czyli przestępstwo urzędnicze – art. 231 § 1 kk (kodeksu karnego) stanowiący, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Można od tego zacząć albo złożyć zawiadomienie dopiero po bezskutecznej skardze na komornika wniesionej do prezesa sądu. Wniesienia skargi do prezesa sądu nie skutkuje obowiązkiem stawienia się w sądzie natomiast wniesienia zawiadomienia do organów ścigania niestety tak – wezwą Cię do osobistego stawiennictwa na policji / w prokuraturze w celu złożenia zeznań do protokołu.

Przeczytaj też: Bezpłatna alternatywa do skargi na czynności komornika czyli zawiadomienie prokuratury

A nieformalnie jak zmusić komornika do udzielenia odpowiedzi? Myślę, że “nękaniem” kancelarii komorniczej telefonami aż będą mieli tego dosyć i odpiszą. I od tego proponuję zacząć.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 stycznia, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Komornik nie odpowiada na pisma'

Subscribe to comments with RSS

 1. Tak jak napisano, komornik nie odpowie na pismo jeżeli nie ma w tym osobistego interesu finansowego oczywiście, nie przejmuje się niewykonaniem ustawowego obowiązku.

  Osuch

  24 sty 23 o 21:31

 2. Od 20 lat przebywam zagranica.dwa miesiace temu ZUS na wniosek komornika zmniejsza mi emeryture.4 emaile wyslala do niego i nie odpowiada.

  IvonaBatricevic

  5 sie 23 o 08:03

 3. Komornik nie ma obowiązku odpowiadać mailem. O udzielenie informacji może Pani wnieść pocztą ale tu pytanie, jakiej informacji Pani potrzebuje?

  admin

  5 sie 23 o 10:47

Skomentuj