Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik a zmiana miejsca zamieszkania

11 komentarzy

Pytanie: Mam hipotetyczne pytanie. Mam komornika i zmieniam miejsce zamieszkania, co się wydarzy jeżeli nie poinformuję go o nowym adresie zamieszkania? Nowy adres nie będzie adresem zameldowania i komornik raczej mnie nie znajdzie.

Odpowiedź: Po pierwsze, jeżeli dłużnik nie poinformuje komornika o nowym adresie zamieszkania, to wszelka korespondencja od komornika kierowana na stary adres będzie mieć skutek doręczenia. W tym zakresie, nie otrzymując od komornika korespondencji, dłużnik w znacznej mierze zostanie pozbawiony (z własnej winy) wpływu na postępowanie egzekucyjne, w tym zaskarżanie czynności egzekucyjnych komornika.

Po drugie, zgodnie z art. 762 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zaniedbanie przez dłużnika obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca jego pobytu, może spowodować ukaranie dłużnika grzywna w wysokości do dwóch tysięcy złotych.

A czy to ten komornik dalej będzie prowadził przeciwko mnie egzekucję jeżeli zmienię miejsce zamieszkania na adres poza jego rewirem i podam mu nowy adres zamieszkania?

To ten sam komornik będzie kontynuował egzekucję w myśl art. 7633 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego stanowiącego, że komornik właściwy do prowadzenia egzekucji w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do czasu jego zakończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.

Inaczej może być tylko w przypadku egzekucji alimentów; art. 7633 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że jeżeli w toku egzekucji świadczeń alimentacyjnych dłużnik zmienił miejsce zamieszkania, przeprowadzając się na obszar właściwości innego sądu apelacyjnego, a dalsze prowadzenie egzekucji wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, komornik może przekazać sprawę do komornika właściwości ogólnej dłużnika.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Komornik a zmiana miejsca zamieszkania'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ja zmieniłem adres nie podając go komornikowi i grzywny nie otrzymałem, no chyba że jeszcze nic o niej nie wiem.

  Dukla

  22 Sty 21 o 10:45

 2. Zgodnie z w przywołanym we wpisie przepisem komornik może nałożyć grzywnę to znaczy że nie musi. A na Ciebie faktycznie mogła zostać już nałożona tylko nie wiesz, bo skąd jeżeli komornik nie zna Twojego adresu zamieszkania.

  admin

  22 Sty 21 o 10:51

 3. Jeszcze nie słyszałem o tym, żeby komornik nałożył na dłużnika grzywnę za niepoinformowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania. Komornicy to pragmatycy – biznesmeni, nic mu po ukaraniu za to dłużnika. Co innego jeżeli chce wymusić wyjawienie majątku.

  sztubak

  9 Lip 21 o 19:16

 4. Wizyta w mieszkaniu dłużnika to dla większości komorników ostateczność. Egzekucje z ruchomości stanowiących wyposażenie mieszkania zazwyczaj są nieefektywne.

  Binar

  28 Lip 21 o 07:28

 5. Mam nadzieję że nie zmienia adresu zamieszkania tylko po to żeby uniknąć komornika w mieszkaniu, głupota.

  Bogusława

  10 Sie 21 o 20:53

 6. Czemu głupota?

  Adelajda

  12 Sie 21 o 12:49

 7. Mniej kłopotliwe wynieść z domu rzeczy do kogoś na przechowanie do czasu zakończenia egzekucji komorniczej niż zmieniać miejsce zamieszkania…

  admin

  12 Sie 21 o 16:18

 8. A mnie chodzi o to czy komornik mnie znajdzie jeżeli podczas sprawy zmienię miejsce zamieszkania? Adres oficjalnego zameldowania nie ulegnie zmianie.

  Marina

  22 Wrz 21 o 08:19

 9. Podczas postępowania egzekucyjnego? jeżeli nikt mu nie powie, jeżeli w żadnym urzędzie / instytucji nie poda Pani nowego adresu, no to raczej Pani nie znajdzie.

  admin

  22 Wrz 21 o 08:48

 10. Po ujawnieniu się w takiej sytuacji czekać na dłużnika będą grzywny wymierzone do egzekucji a jeżeli nie są do wyegzekwowania, to prace społeczne albo nawet areszt w zamian. Zgodnie z przepisami dłużnik ma obowiązek poinformować komornika o zmianie adresu zamieszkania.

  Filipek

  23 Wrz 21 o 07:25

 11. Ukaranie grzywną nie jest obowiązkowe lecz fakultatywne. Komornicy rzadko o ile w ogóle korzystają z tego instrumentu. Zauważ, że nic mu po tym, że ukarze dłużnika grzywna jeżeli ten o tym nawet nie wie.

  Petrodolar

  23 Wrz 21 o 10:30

Skomentuj