Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik a zmiana miejsca zamieszkania

30 komentarzy

Pytanie: Mam hipotetyczne pytanie. Mam komornika i zmieniam miejsce zamieszkania, co się wydarzy jeżeli nie poinformuję go o nowym adresie zamieszkania? Nowy adres nie będzie adresem zameldowania i komornik raczej mnie nie znajdzie.

Przeczytaj też: Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania

Odpowiedź: Po pierwsze, jeżeli dłużnik nie poinformuje komornika o nowym adresie zamieszkania, to wszelka korespondencja od komornika kierowana na stary adres będzie mieć skutek doręczenia. W tym zakresie, nie otrzymując od komornika korespondencji, dłużnik w znacznej mierze zostanie pozbawiony (z własnej winy) wpływu na postępowanie egzekucyjne, w tym zaskarżanie czynności egzekucyjnych komornika.

Po drugie, zgodnie z art. 762 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zaniedbanie przez dłużnika obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca jego pobytu, może spowodować ukaranie dłużnika grzywna w wysokości do dwóch tysięcy złotych.

Przeczytaj też: Komornik nie może znaleźć dłużnika

A czy to ten komornik dalej będzie prowadził przeciwko mnie egzekucję jeżeli zmienię miejsce zamieszkania na adres poza jego rewirem i podam mu nowy adres zamieszkania?

To ten sam komornik będzie kontynuował egzekucję w myśl art. 7633 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego stanowiącego, że komornik właściwy do prowadzenia egzekucji w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do czasu jego zakończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.

Inaczej może być tylko w przypadku egzekucji alimentów; art. 7633 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że jeżeli w toku egzekucji świadczeń alimentacyjnych dłużnik zmienił miejsce zamieszkania, przeprowadzając się na obszar właściwości innego sądu apelacyjnego, a dalsze prowadzenie egzekucji wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, komornik może przekazać sprawę do komornika właściwości ogólnej dłużnika.

Przeczytaj też: Czy komornik ma dostęp do bazy PESEL?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Komornik a zmiana miejsca zamieszkania'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ja zmieniłem adres nie podając go komornikowi i grzywny nie otrzymałem, no chyba że jeszcze nic o niej nie wiem.

  Dukla

  22 sty 21 o 10:45

 2. Zgodnie z w przywołanym we wpisie przepisem komornik może nałożyć grzywnę to znaczy że nie musi. A na Ciebie faktycznie mogła zostać już nałożona tylko nie wiesz, bo skąd jeżeli komornik nie zna Twojego adresu zamieszkania.

  admin

  22 sty 21 o 10:51

 3. Jeszcze nie słyszałem o tym, żeby komornik nałożył na dłużnika grzywnę za niepoinformowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania. Komornicy to pragmatycy – biznesmeni, nic mu po ukaraniu za to dłużnika. Co innego jeżeli chce wymusić wyjawienie majątku.

  sztubak

  9 lip 21 o 19:16

 4. Wizyta w mieszkaniu dłużnika to dla większości komorników ostateczność. Egzekucje z ruchomości stanowiących wyposażenie mieszkania zazwyczaj są nieefektywne.

  Binar

  28 lip 21 o 07:28

 5. Mam nadzieję że nie zmienia adresu zamieszkania tylko po to żeby uniknąć komornika w mieszkaniu, głupota.

  Bogusława

  10 sie 21 o 20:53

 6. Czemu głupota?

  Adelajda

  12 sie 21 o 12:49

 7. Mniej kłopotliwe wynieść z domu rzeczy do kogoś na przechowanie do czasu zakończenia egzekucji komorniczej niż zmieniać miejsce zamieszkania…

  admin

  12 sie 21 o 16:18

 8. A mnie chodzi o to czy komornik mnie znajdzie jeżeli podczas sprawy zmienię miejsce zamieszkania? Adres oficjalnego zameldowania nie ulegnie zmianie.

  Marina

  22 wrz 21 o 08:19

 9. Podczas postępowania egzekucyjnego? jeżeli nikt mu nie powie, jeżeli w żadnym urzędzie / instytucji nie poda Pani nowego adresu, no to raczej Pani nie znajdzie.

  admin

  22 wrz 21 o 08:48

 10. Po ujawnieniu się w takiej sytuacji czekać na dłużnika będą grzywny wymierzone do egzekucji a jeżeli nie są do wyegzekwowania, to prace społeczne albo nawet areszt w zamian. Zgodnie z przepisami dłużnik ma obowiązek poinformować komornika o zmianie adresu zamieszkania.

  Filipek

  23 wrz 21 o 07:25

 11. Ukaranie grzywną nie jest obowiązkowe lecz fakultatywne. Komornicy rzadko o ile w ogóle korzystają z tego instrumentu. Zauważ, że nic mu po tym, że ukarze dłużnika grzywna jeżeli ten o tym nawet nie wie.

  Petrodolar

  23 wrz 21 o 10:30

 12. A co jeżeli jestem zameldowany w danym miejscu i wyprowadzam się do innej osoby, z która się związałem. Nadal będę zameldowany na starym adresie, to czy komornik może coś tej osobie zabrać?

  piotruś

  20 lis 21 o 10:52

 13. Może zabrać jeżeli ta osoba nie udowodni, że rzecz jest jej własnością ale jeżeli nie poda Pan komornikowi jej adresu ani nikt inny nie poda, to tam nie trafi.

  admin

  20 lis 21 o 11:20

 14. To prawda, że zajęcie komornicze na przykład konta bankowego można cofnąć jeżeli dłużnik wykaże że zawiadomienie o zajęciu zostało mu wysłane na nieaktualny już adres zamieszkania?

  mostek

  26 sty 22 o 15:17

 15. Nie, nieprawda. Poza tym nawet gdyby tak było to co: po poinformowaniu komornika o aktualnym adresie zamieszkania od razu wysłałby zajęcie z powiadomieniem na ten aktualny adres.

  admin

  26 sty 22 o 15:29

 16. Zaskarżanie czynności komornika raczej nie ma sensu, bo w w 99,99 procentach są zgodne z prawem. media nakręcAja nagonkę na komorników a gdyby to któryś pan redaktor miał do odebrania dług to już nie byłby taki społecznik w obronie “pokrzywdzonych” dłużników.

  ostatek

  13 mar 22 o 11:30

 17. Żartujesz ostatek. Ileż to było już zajęć na koncie wynagrodzeń które wpłynęły z zakładu pracy już po potrąceniu komorniczym, ileż było zajęć alimentów które nie podlegają egzekucji.

  Danka

  13 mar 22 o 18:56

 18. Takie zajęcia nie są zawinione przez komorników, skąd komornik ma wiedzieć o tym, że na konto wpłynęło wynagrodzenie albo alimenty?

  ostatek

  13 mar 22 o 19:04

 19. Witam.
  Proszę jeśli to możliwe o poradę .
  Czy jeśli dłużnik ,nie poinformował komornika o tym , iż wyjeżdża do pracy za granicą ,na okres powyżej 1 miesiąca , to wierzyciel składając wniosek do komornika – o tym fakcie , może wnioskować o ukaranie tego dłużnika karą pieniężną ?
  Czy komornik przychyli się do tego wniosku ?
  Czy jest to gra nie warta świeczki i komornik nie nałoży żadnej kary na dłużnika po otrzymanym wniosku od wierzyciela ?.
  Dodam,że komornik posiada aktualny adres zamieszkania dłużnika w kraju .
  Jak taki wniosek powinien brzmieć i jakie musi spełniać wymogi pisma oraz jaka jest opłata od tegoż wniosku ?
  Dziękuję bardzo za wszelkie informacje .

  Pablo

  23 sty 23 o 12:05

 20. Trzeba odwołać się do brzmienia art. 762 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego): Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

  Według mnie z brzmienia powyższego wynika, że jeżeli wierzyciel wniesie o ukaranie dłużnika za niepoinformowanie komornika o zmianie miejsca pobytu (zamieszkania), to komornik musi dłużnika grzywną ukarać. Należałoby jednak wykazać, że dłużnik faktycznie miejsce zamieszkania zmienił czyli w tym wypadku, że wyjechał za granicę. Samo twierdzenie np. na podstawie zasłyszanej informacji o wyjeździe może nie być wystarczające. Chyba, że sam komornik to stwierdzi i Pana jako wierzyciela poinformuje o tym (zwykle w piśmie będącym wysłuchaniem przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego) i wtedy wniesie Pan o ukaranie dłużnika.

  Jak chodzi natomiast o to czy warto taki wniosek do komornika skierować, to myślę, że w kwestii skuteczności egzekucji nic to nie zmieni. Co więcej, wskazanie komornikowi faktu zmiany miejsca zamieszkania dłużnika bez podania jego nowego adresu zamieszkania może spowodować, że komornik wezwie wierzyciela do ustanowienia kuratora dłużnika dla doręczeń: https://pamietnikwindykatora.pl/ustanowienie-kuratora-dla-doreczen/ Poza tym, dojdzie dłużnikowi wszak kolejny dług do zapłaty czyli grzywna i to grzywnę może będzie chciał zapłacić (w pierwszej kolejności0 obawiając się zamienienia jej na karę aresztu.

  Wniosek może brzmieć np. “Niniejszym na podstawie art. 762 § 1 kpc w noszę o ukaranie dłużnika grzywną za zaniedbanie obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu. Dłużnik bowiem wyjechał do pracy za granicą. Dowód: …”

  Pozdrawiam,

  admin

  23 sty 23 o 12:45

 21. Czy jako dowód na to , iż dłużnik przebywa za granicą , w przypadku gdy zdecyduję się na złożenie wniosku do komornika o jego ukaranie , za niepoinformowanie go o zmianie miejsca zamieszkania ,wystarczy powołanie się na oświadczenie pełnomocnika dłużnika , które to oświadczenie ów pełnomocnik złożył w Sądzie na rozprawie , o tym iż jego klient przebywa za granicą w pracy i dlatego nie odbierał wezwania do osobistego stawiennictwa w sądzie wysłanego przez sąd do niego 2 miesiące przed rozprawą ?

  Czy ja jako wierzyciel , mogę złożyć wniosek do komornika o uzyskanie przez niego informacji ( np . poprzez -zawezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku lub jakichkolwiek wyjaśnień , złożenie wizyty przez komornika w jego miejscu zamieszkania etc.- dłużnik zamieszkuje wraz z matką w jednym lokalu ) , a poprzez to uzyskanie dowodu na to , iż dłużnik jednak przebywa za granicą i nie powiadomił go o wyjeździe do pracy za granicą ,a tym samym nie poinformowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania ?
  Przepraszam za moją ekwilibrystykę i rozdętą wyobraźnię .
  Czy może istnieją jednak inne , skuteczne sposoby na udowodnienie przeze mnie we wniosku do komornika o ukaranie dłużnika , faktu ,że dłużnik przebywa jednak za granicą – w innym miejscu zamieszkania niż wskazany przeze mnie we wniosku egzekucyjnym ?

  Pablo

  25 sty 23 o 08:51

 22. Taki dowód z oświadczenia pełnomocnika według mnie może być wystarczający. Co najwyżej dłużnik odwołując się od ukarania go grzywną będzie mógł podnieść, że adwokat pomylił się, itp.

  Komornik z urzędu powinien wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku w sytuacji wskazanej tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/komornik-wyjawienie-majatku-poszukiwanie/ a wierzyciel może domagać się aby komornik faktycznie wezwał dłużnika. Może Pan złożyć wniosek o przeprowadzenie egzekucji z ruchomości wobec czego komornik będzie musiał udać się pod wskazany adres zamieszkania dłużnika. Jednakże jeżeli komornik nikogo nie zastanie, nie będzie to dowód na to, że dłużnik aktualnie tam nie zamieszkuje. Jeżeli matka oświadczy że dłużnik przebywa za granicą, to w mojej ocenie takie oświadczenie nie ma takiej wagi jak oświadczenie pełnomocnika procesowego.

  admin

  25 sty 23 o 09:15

 23. Czy uzyskanie aktualnego adresu zamieszkania dłużnika za granicą , od pełnomocnika , czy Sądu z akt ,jest istotne ,mając na uwadze obawy wierzyciela , co do terminowej lub w ogóle spłaty pozostałych rat wps zawartych w treści ugody ?

  Pablo

  25 sty 23 o 13:13

 24. Istotne jest to o tyle, że znając adres dłużnika za granicą wierzyciel nie będzie musiał wnosić do sądu o ustanowienie kuratora dla doręczeń. Komornik może wysyłać pisma na zagraniczny adres dłużnika.

  admin

  25 sty 23 o 14:39

 25. Pisząc w moim poprzednim pytaniu , o tym iż pełnomocnik dłużnika złożył w Sądzie oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania , miałem na myśli oświadczenie , ale USTNE .Nie wiem czy to oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania ( tzn. pełnomocnik odpowiedział Sądowi ,że jego klient przebywa za granica i nie mógł odebrać korespondencji , nie podał Sadowi rzeczywistego miejsca zamieszkania dłużnika czyli kraju oraz tamtejszego adresu zamieszkania ) zostało wpisane do protokołu rozprawy .
  Czy bazując we wniosku do komornika o ukaranie dłużnika o niepoinformowaniu go o zmianie miejsca zamieszkania , na tym iż jego pełnomocnik w Sądzie na niedawno odbytej rozprawie złożył tylko ustnie takie oświadczenie , uzyskam rezultat w postaci ukarania dłużnika przez komornika , czy jednak aby udowodnić ,że takie oświadczenie złożył pełnomocnik na rozprawie , muszę także we wniosku o ukaranie , przesłać odpis protokołu rozprawy w którym ten fakt był odnotowany ?- oczywiście jeśli był .

  Pablo

  29 sty 23 o 05:03

 26. Tak, odpis protokołu z rozprawy. Na wszelki wypadek zauważam, że ukaranie dłużnika za niepoinformowanie o zmianie adresu zamieszkania może mieć miejsce tylko w postępowaniu egzekucyjnym a nie w postępowaniu zabezpieczającym.

  admin

  29 sty 23 o 08:53

 27. Proszę, jeśli to możliwe o skierowanie mnie na przepisy prawa, mówiące o braku możliwości składania wniosków przez uprawnionego w postępowaniu zabezpieczającym o ukaranie obowiązanego za niepoinformowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania.

  Pablo

  29 sty 23 o 15:25

 28. To nie jest tak, że przepis stanowi o braku możliwości czegoś. Po prostu jeżeli przepisy milczą w tej sprawie, to nie nie istnieje taka możliwość. A do zabezpieczenia mają zastosowanie przepisy kpc Część druga – postępowanie zabezpieczające a nie Część trzecia – postępowanie egzekucyjne a tylko w tej części mowa o złożeniu wykazu majątku i karze za niepoinformowanie o zmianie adresu zamieszkania przez dłużnika.

  admin

  29 sty 23 o 15:31

 29. Czy przy podpisywaniu ugody przez strony w sądzie i zatwierdzeniu jej przez Sąd, jego pełnomocnik – adwokat, który sporządzał ugodę musi , zgodnie z tym co oświadczył na rozprawie przed podpisaniem ugody, w treści ugody zawrzeć informacje, że aktualny adres zamieszkania dłużnika – jego klienta jest inny niż adres na wszystkich dotychczasowych dokumentach w sprawie?

  Pablo

  29 sty 23 o 16:05

 30. Nie, w treści ugody według mnie nie musi znaleźć się aktualny adres a dokładniej, w ogóle nie musi zostać wpisany adres.

  admin

  29 sty 23 o 17:41

Skomentuj