Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik a zmiana miejsca zamieszkania

18 komentarzy

Pytanie: Mam hipotetyczne pytanie. Mam komornika i zmieniam miejsce zamieszkania, co się wydarzy jeżeli nie poinformuję go o nowym adresie zamieszkania? Nowy adres nie będzie adresem zameldowania i komornik raczej mnie nie znajdzie.

Przeczytaj też: Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania

Odpowiedź: Po pierwsze, jeżeli dłużnik nie poinformuje komornika o nowym adresie zamieszkania, to wszelka korespondencja od komornika kierowana na stary adres będzie mieć skutek doręczenia. W tym zakresie, nie otrzymując od komornika korespondencji, dłużnik w znacznej mierze zostanie pozbawiony (z własnej winy) wpływu na postępowanie egzekucyjne, w tym zaskarżanie czynności egzekucyjnych komornika.

Po drugie, zgodnie z art. 762 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zaniedbanie przez dłużnika obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca jego pobytu, może spowodować ukaranie dłużnika grzywna w wysokości do dwóch tysięcy złotych.

Przeczytaj też: Komornik nie może znaleźć dłużnika

A czy to ten komornik dalej będzie prowadził przeciwko mnie egzekucję jeżeli zmienię miejsce zamieszkania na adres poza jego rewirem i podam mu nowy adres zamieszkania?

To ten sam komornik będzie kontynuował egzekucję w myśl art. 7633 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego stanowiącego, że komornik właściwy do prowadzenia egzekucji w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do czasu jego zakończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.

Inaczej może być tylko w przypadku egzekucji alimentów; art. 7633 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że jeżeli w toku egzekucji świadczeń alimentacyjnych dłużnik zmienił miejsce zamieszkania, przeprowadzając się na obszar właściwości innego sądu apelacyjnego, a dalsze prowadzenie egzekucji wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, komornik może przekazać sprawę do komornika właściwości ogólnej dłużnika.

Przeczytaj też: Czy komornik ma dostęp do bazy PESEL?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Komornik a zmiana miejsca zamieszkania'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ja zmieniłem adres nie podając go komornikowi i grzywny nie otrzymałem, no chyba że jeszcze nic o niej nie wiem.

  Dukla

  22 sty 21 o 10:45

 2. Zgodnie z w przywołanym we wpisie przepisem komornik może nałożyć grzywnę to znaczy że nie musi. A na Ciebie faktycznie mogła zostać już nałożona tylko nie wiesz, bo skąd jeżeli komornik nie zna Twojego adresu zamieszkania.

  admin

  22 sty 21 o 10:51

 3. Jeszcze nie słyszałem o tym, żeby komornik nałożył na dłużnika grzywnę za niepoinformowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania. Komornicy to pragmatycy – biznesmeni, nic mu po ukaraniu za to dłużnika. Co innego jeżeli chce wymusić wyjawienie majątku.

  sztubak

  9 lip 21 o 19:16

 4. Wizyta w mieszkaniu dłużnika to dla większości komorników ostateczność. Egzekucje z ruchomości stanowiących wyposażenie mieszkania zazwyczaj są nieefektywne.

  Binar

  28 lip 21 o 07:28

 5. Mam nadzieję że nie zmienia adresu zamieszkania tylko po to żeby uniknąć komornika w mieszkaniu, głupota.

  Bogusława

  10 sie 21 o 20:53

 6. Czemu głupota?

  Adelajda

  12 sie 21 o 12:49

 7. Mniej kłopotliwe wynieść z domu rzeczy do kogoś na przechowanie do czasu zakończenia egzekucji komorniczej niż zmieniać miejsce zamieszkania…

  admin

  12 sie 21 o 16:18

 8. A mnie chodzi o to czy komornik mnie znajdzie jeżeli podczas sprawy zmienię miejsce zamieszkania? Adres oficjalnego zameldowania nie ulegnie zmianie.

  Marina

  22 wrz 21 o 08:19

 9. Podczas postępowania egzekucyjnego? jeżeli nikt mu nie powie, jeżeli w żadnym urzędzie / instytucji nie poda Pani nowego adresu, no to raczej Pani nie znajdzie.

  admin

  22 wrz 21 o 08:48

 10. Po ujawnieniu się w takiej sytuacji czekać na dłużnika będą grzywny wymierzone do egzekucji a jeżeli nie są do wyegzekwowania, to prace społeczne albo nawet areszt w zamian. Zgodnie z przepisami dłużnik ma obowiązek poinformować komornika o zmianie adresu zamieszkania.

  Filipek

  23 wrz 21 o 07:25

 11. Ukaranie grzywną nie jest obowiązkowe lecz fakultatywne. Komornicy rzadko o ile w ogóle korzystają z tego instrumentu. Zauważ, że nic mu po tym, że ukarze dłużnika grzywna jeżeli ten o tym nawet nie wie.

  Petrodolar

  23 wrz 21 o 10:30

 12. A co jeżeli jestem zameldowany w danym miejscu i wyprowadzam się do innej osoby, z która się związałem. Nadal będę zameldowany na starym adresie, to czy komornik może coś tej osobie zabrać?

  piotruś

  20 lis 21 o 10:52

 13. Może zabrać jeżeli ta osoba nie udowodni, że rzecz jest jej własnością ale jeżeli nie poda Pan komornikowi jej adresu ani nikt inny nie poda, to tam nie trafi.

  admin

  20 lis 21 o 11:20

 14. To prawda, że zajęcie komornicze na przykład konta bankowego można cofnąć jeżeli dłużnik wykaże że zawiadomienie o zajęciu zostało mu wysłane na nieaktualny już adres zamieszkania?

  mostek

  26 sty 22 o 15:17

 15. Nie, nieprawda. Poza tym nawet gdyby tak było to co: po poinformowaniu komornika o aktualnym adresie zamieszkania od razu wysłałby zajęcie z powiadomieniem na ten aktualny adres.

  admin

  26 sty 22 o 15:29

 16. Zaskarżanie czynności komornika raczej nie ma sensu, bo w w 99,99 procentach są zgodne z prawem. media nakręcAja nagonkę na komorników a gdyby to któryś pan redaktor miał do odebrania dług to już nie byłby taki społecznik w obronie “pokrzywdzonych” dłużników.

  ostatek

  13 mar 22 o 11:30

 17. Żartujesz ostatek. Ileż to było już zajęć na koncie wynagrodzeń które wpłynęły z zakładu pracy już po potrąceniu komorniczym, ileż było zajęć alimentów które nie podlegają egzekucji.

  Danka

  13 mar 22 o 18:56

 18. Takie zajęcia nie są zawinione przez komorników, skąd komornik ma wiedzieć o tym, że na konto wpłynęło wynagrodzenie albo alimenty?

  ostatek

  13 mar 22 o 19:04

Skomentuj