Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik a umowa o dzieło

Brak komentarzy

Pytanie: Ile może zająć komornik z umowy o dzieło? Jest to w moim przypadku jedyny dochód.

Odpowiedź: Komornik może zająć całe wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, chyba że są spełnione określone przesłanki dzięki którym można ubiegać o ograniczenie egzekucji.

Wynagrodzenie z umowy o dzieło podlega egzekucji na zasadach jakie zostały ustanowione dla innych wierzytelności, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

Przeczytaj też: Kiedy komornik nie może zająć wynagrodzenia z umowy zlecenia?

Generalnie przychody z umowy o dzieło nie podlegają żadnej ochronie. Jednak przepisy kpc z zakresu ograniczeń egzekucji stanowią, że art. 87 i art. 871 kp (kodeksu pracy) stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. Pod tę regulację kwalifikują się także zarobki z umowy cywilnoprawnej, o ile są spełnione wymienione warunki tj. umowa ma charakter trwały, a uzyskiwane z niej przychody służą utrzymaniu wykonawcy. W przypadku umowy o dzieło może być jednak trudno wykazać, że ma ona trwały charakter a wynagrodzenie z niej cechuje powtarzalność. Umowę o dzieło zawiera się bowiem tylko na wykonanie konkretnego rezultatu.

Przeczytaj też: Czy komornik może zabrać całą wypłatę?

Jeśli pismo o zajęciu wierzytelności nie zawiera zapisów odnośnie stosowania kwot ochronnych, komornika należy powiadomić o prawie do ograniczenia egzekucji (jeśli takie przysługuje), a on odpowiednio się ustosunkuje.

Przeczytaj też: Kiedy komornik dowie się o umowie zlecenie?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 października, 2022

Skomentuj