Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik a stypendium

Brak komentarzy

Pytanie: Czy komornik może zająć stypendium naukowe otrzymywane z uczelni a jeżeli tak, to jaką część tego stypendium? Wstyd się przyznać, ale chodzi o niezapłacony mandat wystawiony przez Policję.

Odpowiedź: Ściąganie mandatów odbywa się w egzekucji administracyjnej a zgodnie z art. 8 § 1 pkt 11) Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stypendia nie podlegają egzekucji. A zatem komornik skarbowy (albo komornik sądowy gdy ukarany nie przyjął mandatu i sprawa przeszła przez sąd) nie ma prawa zająć Pani stypendium.

Jeżeli egzekucja jest prowadzona na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego (na przykład gdy dług jest z tytułu chwilówki), to też komornik, sądowy w tym wypadku, nie ma prawa (na podstawie art. 831 § 1 ust. 2) Kodeksu postępowania cywilnego) zająć stypendium naukowego chyba że chodzi o egzekucję alimentów.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj