Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kogo pozwać – spółkę czy oddział?

11 komentarzy

Pytanie: Jeżeli spółka z o.o. ma oddział, to kogo należy pozwać: tą spółkę czy jej oddział? Chodzi o zapłatę faktury.

Przeczytaj też: Spółka z o.o. bez aktualnego adresu

Odpowiedź: Jeżeli jest to spółka z siedzibą w Polsce, to należy pozwać spółkę, oddział nie ma zdolności prawnej. Jeżeli jest to polski oddział spółki – przedsiębiorcy z siedzibą za granicą, to należy pozwać tego przedsiębiorcę zagranicznego. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 lipca 2015 r. sygn. akt I CSK 669/14 wywiódł, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie jest ani osobą fizyczną, ani nie może być traktowany jako osoba prawna; nie posiada też zatem zdolności prawnej w tym zdolności sądowej w rozumieniu art. 64 § 1 i § 11 kpc. A zatem, w żadnym z tych dwóch przypadków nie pozywamy oddziału.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu spółki z o. o.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 kwietnia, 2021

Komentarze do 'Kogo pozwać – spółkę czy oddział?'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jest taka firma np. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. (taka przyszła mi na myśl, nic z nią nie mam, żadnych rozrachunków) czy ma zdolność sądową czy trzeba by pozwać tego głównego Johnsona w USA?

  Butrym

  9 kw. 21 o 13:01

 2. Dodam, że jest określana jako polska filia tej amerykańskiej a filia to praktycznie to samo co oddział.

  Butrym

  9 kw. 21 o 13:17

 3. To jest spółka zależna (spółka – córka) która ma swój KRS i posiada odrębność zdolność prawną, w tym sądową. Jeżeli taka spółka np. zaciągnęła dług i nie spłaca, to pozywasz ja a nie jej spółkę – matkę za granicą.

  admin

  9 kw. 21 o 15:40

 4. A sądem właściwym w przypadku polskiej spółki z polskim oddziałem będzie sąd siedziby głównej?

  Anonim

  9 kw. 21 o 16:56

 5. Jeżeli jest to sprawa o zapłatę za np. towar czy usługę, to można pozwać przed sądem właściwym dla powoda albo dla pozwanego (do wyboru). Sądem właściwym miejscowo dla pozwanej spółki z oddziałem jest sąd właściwy dla jej siedziby ujawnionej w KRS.

  admin

  9 kw. 21 o 21:36

 6. A co jeżeli spółka nie posiada aktualnego adresu w KRS? Nie wiadomo gdzie ma aktualny adres i czy w ogóle ma.

  Jerzyk

  29 cze 21 o 15:49

 7. W takiej sytuacji przyjmuje się jako aktualny adres ten uwidoczniony w KRS.

  admin

  29 cze 21 o 16:04

 8. Przecież jeżeli poczta zwróci nakaz zapłaty z adnotacją na kopercie “adresat wyprowadził się”, to sąd wezwie powoda do wskazania aktualnego adresu spółki i co wtedy, kurator dla doręczeń?

  Jerzyk

  29 cze 21 o 16:09

 9. Gdy w takiej sytuacji sąd wezwie powoda do wskazania aktualnego adresu spółki, to należy przedłożyć wyciąg z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) spółki zawierający adres siedziby i ten adres uważa się urzędowo za aktualny nawet jeżeli poczta zwróciła przesyłkę z adnotacją “adresat wyprowadził się” albo “adresat nieznany” itp.

  admin

  29 cze 21 o 16:52

 10. To dalej tak jest z tym uznawaniem adresu z KRS za bezwzględnie aktualny kiedy to weszły w życie doręczenia przez komornika w przypadkach niedoręczenia przez pocztę (między innymi właśnie z powodu nieaktualnego adresu siedziby)?

  Feluś

  28 gru 21 o 20:24

 11. Tak, mówi o tym art. 133 § 2 2 kpc (kodeksu postępowania cywilnego): Pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego doręcza się na adres udostępniony w tym rejestrze, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze.

  admin

  28 gru 21 o 20:36

Skomentuj