Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Klauzula wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela

6 komentarzy

Pytanie: Prenumeruję Pańskiego bloga, niedawno opublikował pan wpis na temat nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika: https://pamietnikwindykatora.pl/nadanie-klauzuli-wykonalnosci-przeciwko-spadkobiercom-dluznika/. Mam pytanie w druga stronę niejako a mianowicie, czy tak samo załatwia się, czy w ogóle trzeba załatwić klauzulę wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela gdy ten umrze?

Odpowiedź: Tak, analogicznie do sytuacji wskazanej przez Pana, należy uzyskać klauzulę wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela ale tylko wtedy, gdy ten zmarł w toku postępowania sądowego o zapłatę lub po jego zakończeniu ale przed nadaniem tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz tego wierzyciela (na podstawie art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Przeczytaj też: Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Jeżeli natomiast nastąpi śmierć wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, to spadkobiercy nie kierują do sądu wniosku o nadanie klauzuli na ich rzecz lecz uzyskawszy sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia, wchodzą do (zawieszonego po śmieci wierzyciela) postępowania egzekucyjnego w miejsce zmarłego wierzyciela czyli spadkodawcy i egzekucja zostaje podjęta już z ich udziałem jako wierzycieli (na podstawie art. 819 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), czyli też, jak Pan napisał, tak jak w przypadku śmierci dłużnika tylko “w drugą stronę”.

Przeczytaj też: Spadek, długi spadkowe – przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 listopada, 2020

Komentarze do 'Klauzula wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela'

Subscribe to comments with RSS

 1. A w międzyczasie dłużnik ma czas na spieniężenie, pozbycie się (fikcyjne rzecz jasna) majątku, bo cała ta procedura zmiany wierzyciel trwa z kilka miesięcy.

  Lolek

  22 mar 21 o 11:22

 2. Gdy postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone (a nie umorzone), to komornik nie zwalnia nic z tego co wcześniej zajął.

  admin

  22 mar 21 o 11:28

 3. Mam takie pytanie, czy spadkobierca ma takie same prawa i możliwości w windykacji jak spadkodawca?

  Anonim

  13 maj 21 o 19:43

 4. Tak poza jednym wyjątkiem a mianowicie nie uzyska statutu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym jeżeli w ramach windykacji zgłosi wyłudzenie.

  admin

  13 maj 21 o 20:07

 5. A czy do KRD może spadkobierca zgłosić dłużnika spadkodawcy?

  Tereska

  18 sie 21 o 14:55

 6. Może ponieważ staje się wierzycielem nabywając spadek, tylko po co? 🙂 Ten i pozostałe rejestry są prawie zupełnie nieskuteczne.

  admin

  19 sie 21 o 06:25

Skomentuj