Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kiedy komornik sporządza plan podziału

2 komentarze

Pytanie: Jeżeli jest kilku wierzycieli i komornik wyegzekwował kwotę z wierzytelności albo z licytacji i kwota nie wystarcza dla wszystkich, to kiedy znaczy po jakim czasie komornik sporządza plan podziału?

Przeczytaj też: Pierwszeństwo, kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji komorniczej

Odpowiedź: Jeżeli jest to kwota uzyskana przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę, to komornik sporządza plan podziału na podstawie oświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu dłużnika oraz spisu wierzytelności i praw osób uczestniczących w podziale. Jeżeli komornik nie może sporządzić planu podziału na podstawie samego oświadczenia pracodawcy, sporządzi go niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy podlegającej podziałowi.

Przeczytaj też: Podział sumy uzyskanej z egzekucji komorniczej

Jeżeli jest to kwota uzyskana w wyniku z egzekucji z wierzytelności, innych praw majątkowych lub z ruchomości, to komornik sporządza plan podziału niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy ulegającej podziałowi oraz po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie kosztów.

Przeczytaj też: Przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego

Jeżeli jest to kwota uzyskana przez egzekucję z nieruchomości, to komornik sporządza plan podziału niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności oraz postanowienia w przedmiocie kosztów.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 października, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Kiedy komornik sporządza plan podziału'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości dokonany przez komornika musi zostać zatwierdzony przez sąd?

    reszka

    19 paź 22 o 11:52

  2. Tak, sąd zatwierdza plan podziału.

    admin

    19 paź 22 o 13:19

Skomentuj