Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kiedy komornik dowie się o nowej pracy?

3 komentarze

Pytanie: Mam komornika przeciwko sobie i jestem aktualnie bezrobotny ale od stycznia mam zaklepaną pracę na umowę. Czy komornik od razu dowie się o zatrudnieniu mnie, jak tak to w jaki sposób? I druga sprawa, bo ta praca która mam dostać jest taka sobie tylko na jakiś czas, a od czerwca albo lipca zwolni się dla mnie miejsce w firmie w której kolega jest kierownikiem. Jeżeli komornik zajmie mi pensję w tej pierwszej pracy to czy od razu dowie się o zmianie pracy na tą nową pracę co mam mieć od czerwca lub lipca?

Odpowiedź: Jeżeli po bezrobociu podejmie Pan pracę, to z automatu komornik się o niej nie dowie lecz dopiero wtedy, gdy wyśle zapytanie do ZUS. Na pewno na początku postępowania egzekucyjnego komornik zapytał ZUS o płatnika Pana składek czyli o pracodawcę. Jak sięgam pamięcią do podobnych spraw w egzekucji komorniczej, to komornicy bardzo rzadko ponawiają zapytania do ZUS. Konkludując, przez kilka miesięcy po zatrudnieniu Pana, komornik może nie wiedzieć o tym fakcie w takim przypadku.

Inaczej to wygląda przy zmianie zatrudnienia – zakładu pracy. W takim przypadku dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornika ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do tego pracodawcy. Nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, obowiązany jest zawiadomić poprzedniego pracodawcę o jego zatrudnieniu, chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie tego pracodawcy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 grudnia, 2020

Komentarze do 'Kiedy komornik dowie się o nowej pracy?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dłużnik też ma obowiązek powiadomić komornika o zmianie pracy.

  Stef

  24 Gru 20 o 18:37

 2. Powinien zostać o tym pouczony w zajęciu wynagrodzenia ale czy musi o tym pamiętać? Jeżeli został pouczony o takim obowiązku to ani chybi musi ale jakoś nie wyobrażam sobie ukaranie go jeżeli tego nie zrobi po na przykład kilku miesiącach gdy zmieni pracę.

  admin

  24 Gru 20 o 20:21

 3. Podobno ZUS będzie musiał albo już musi informować komorników z urzędu o tym, że dłużnik podjął prace ale to dotyczyć chyba tylko dłużników alimentacyjnych.

  Stef

  25 Gru 20 o 06:13

Skomentuj