Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kiedy dług u komornika ulega przedawnieniu?

4 komentarze

Pytanie: Mam pytanie póki co jedynie hipotetyczne. Z tego co mi wiadomo, to komornicy sądowi nie mają narzuconego ograniczenia czasowego co do prowadzenia (bezskutecznej) egzekucji. Pytanie zatem brzmi: kiedy dług u komornika ulega przedawnieniu, czy w ogóle może dojść do przedawnienia sprawy u komornika?

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Odpowiedź: Jak chodzi o egzekucję prowadzoną przez komornika sądowego, to dopóki formalnie toczy się, to bieg przedawnienia jest cały czas przerwany i dopiero po umorzeniu egzekucji z powodu bezskuteczności czyli na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) przedawnienie zaczyna biec od początku.

Przeczytaj też: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie

Inaczej będzie jeżeli umorzenie postępowania egzekucyjnego zostanie dokonane na wniosek wierzyciela (na podstawie art. 825 pkt 1 KPC) lub z powodu jego bezczynności (na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 KPC). W tych dwóch wyżej wymienionych przypadkach przyjmuje się, że bieg przedawnienia w toku egzekucji nie został przerwany (tak jakby egzekucji komorniczej w ogóle nie było) i może się okazać, że upłynął sześcioletni okres przedawnienia zatem dług się przedawnił.

Przeczytaj też: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – koszty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 lipca, 2022

Komentarze do 'Kiedy dług u komornika ulega przedawnieniu?'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co z długiem który z wnioskiem egzekucyjnym już po przedawnieniu trafił do egzekucji?

  Anonim

  14 lip 22 o 12:39

 2. Komornik ma obowiązek zbadać, czy dług jest przedawniony i jeżeli tak, to odmówić wszczęcia egzekucji.

  admin

  14 lip 22 o 12:43

 3. Inaczej też u komornika skarbowego, przedawnienie zaczyna biec od dnia dokonania czynności egzekucyjnej na przykład zajęcia konta i to nic, że jest w dalszym ciągu zajęte, przedawnienie płynie.

  Tomasz

  18 lip 22 o 16:45

 4. Tak jest, link do tego jest w poradzie wyżej jako “przeczytaj też”

  admin

  18 lip 22 o 22:11

Skomentuj