Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Karta kredytowa – wymagania

Jeden komentarz

Procedura otrzymania karty kredytowej nie należy do skomplikowanych a dobre ich oferty mamy tutaj. I chociaż celem jest oczywiście otrzymanie środków pieniężnych do dyspozycji posiadacza karty, to osoba która ubiega się o kartę, zwykle nie musi w tym celu otwierać ani już posiadać rachunku w banku, do którego składa wniosek o otrzymanie karty kredytowej. Wystarczy złożenie wniosku wraz z żądanymi przez bank dokumentami.

Optymalnie będzie jeśli ze strony wnioskodawcy zostanie przedstawiona umowa o pracę a ponadto standardowo banki wymagają aktualnego zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy wraz z informacją, od kiedy wnioskujący jest tam zatrudniony oraz kserokopia dowodu osobistego. Może jednak zdarzyć się, że w celu bardziej wszechstronnego rozpatrzenia wniosku, bank zażąda też innych dokumentów jak choćby historii operacji na rachunku bankowym wnioskującego. Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć w najbliższym oddziale banku. Wspomniane i ewentualnie inne dokumenty służą bankowi do oceny zdolności kredytowej wnioskującego oraz ewentualnie następnie do ustalenia wysokości limitu, do jakiego przyszły klient może zadłużyć się posługując się kartą kredytową.

Każdy bank ma własne procedury, wytyczne tudzież sposoby oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego (chociaż wszystkie banki bazują na tych samych podstawach) więc może zdarzyć się, że ta sama osoba w różnych bankach uzyska różne wysokości limitów kredytowych. Chyba zasadą jest, że na początku banki zachowują większą ostrożność i przyznają niższy limit, który jest podwyższany po pewnym czasie, gdy klient bezproblemowo, zgodnie z zasadami, reguluje zadłużenie kredytowe. Zasadą jest, że raz w miesiącu sumowane są przez bank wszystkie transakcje dokonane przy użyciu karty kredytowej i posiadacz karty otrzymuje zestawienie zbiorcze wykonanych przezeń transakcji wraz z kwotą zaciągniętego karta kredytu. Banki zazwyczaj ustalają posiadaczowi karty jakąś minimalną kwotę do spłaty której zobowiązany jest on miesięcznie z tytułu wykorzystanego kredytu. Jak zasygnalizowano na stronie głównej niniejszego portalu, bank może nie naliczać odsetek, jeżeli kredyt został spłacony w wyznaczonym terminie. Oczywiście omawiany kredyt jest kredytem odnawialnym.

18 września, 2014

kategoria kredyty

1 komentarz do 'Karta kredytowa – wymagania'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mówi się jednak, że karta kredytowa pogarsza zdolność kredytową. A ja na to, że przeciwnie, karta kredytowa poprawia zdolność kredytową. W rzeczywistości jest tak, że i pogarsza i poprawia. Pogarsza zdolność kredytowa gdy chcesz wziąć kredyt i masz kartę kredytową, bo jest ona traktowana przez bank jak po prostu pożyczka bankowa. W takiej sytuacji, jeżeli nie jest Ci ona niezbędna ale niezbędny jest Ci na przykład kredyt samochodowy, to wypowiedz umowę o kartę kredytową – Twoja zdolność kredytowa podskoczy. I z drugiej strony, jak napisałem, karta kredytowa w Twoim posiadaniu przez dłuższy okres czasu, kiedy to korzystałeś z jej debetu i spłacałeś debet bez opóźnień, dała Ci pozytywną historię kredytową – rzetelnego płatnika.

    starzyk

    17 gru 14 o 14:45

Skomentuj