Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Karta kredytowa – wymagania

Jeden komentarz

Procedura otrzymania karty kredytowej nie należy do skomplikowanych a dobre ich oferty mamy tutaj. I chociaż celem jest oczywiście otrzymanie środków pieniężnych do dyspozycji posiadacza karty, to osoba która ubiega się o kartę, zwykle nie musi w tym celu otwierać ani już posiadać rachunku w banku, do którego składa wniosek o otrzymanie karty kredytowej. Wystarczy złożenie wniosku wraz z żądanymi przez bank dokumentami.

Przeczytaj też: Karta kredytowa a informacja w BIK

Optymalnie będzie jeśli ze strony wnioskodawcy zostanie przedstawiona umowa o pracę a ponadto standardowo banki wymagają aktualnego zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy wraz z informacją, od kiedy wnioskujący jest tam zatrudniony oraz kserokopia dowodu osobistego. Może jednak zdarzyć się, że w celu bardziej wszechstronnego rozpatrzenia wniosku, bank zażąda też innych dokumentów jak choćby historii operacji na rachunku bankowym wnioskującego. Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć w najbliższym oddziale banku. Wspomniane i ewentualnie inne dokumenty służą bankowi do oceny zdolności kredytowej wnioskującego oraz ewentualnie następnie do ustalenia wysokości limitu, do jakiego przyszły klient może zadłużyć się posługując się kartą kredytową.

Przeczytaj też: Jak działa okres bezodsetkowy na karcie kredytowej?

Każdy bank ma własne procedury, wytyczne tudzież sposoby oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego (chociaż wszystkie banki bazują na tych samych podstawach) więc może zdarzyć się, że ta sama osoba w różnych bankach uzyska różne wysokości limitów kredytowych. Chyba zasadą jest, że na początku banki zachowują większą ostrożność i przyznają niższy limit, który jest podwyższany po pewnym czasie, gdy klient bezproblemowo, zgodnie z zasadami, reguluje zadłużenie kredytowe. Zasadą jest, że raz w miesiącu sumowane są przez bank wszystkie transakcje dokonane przy użyciu karty kredytowej i posiadacz karty otrzymuje zestawienie zbiorcze wykonanych przezeń transakcji wraz z kwotą zaciągniętego karta kredytu. Banki zazwyczaj ustalają posiadaczowi karty jakąś minimalną kwotę do spłaty której zobowiązany jest on miesięcznie z tytułu wykorzystanego kredytu. Jak zasygnalizowano na stronie głównej niniejszego portalu, bank może nie naliczać odsetek, jeżeli kredyt został spłacony w wyznaczonym terminie. Oczywiście omawiany kredyt jest kredytem odnawialnym.

Przeczytaj też: Jak wybrać dobrą kartę kredytową

18 września, 2014

kategoria kredyty

tag

1 komentarz do 'Karta kredytowa – wymagania'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mówi się jednak, że karta kredytowa pogarsza zdolność kredytową. A ja na to, że przeciwnie, karta kredytowa poprawia zdolność kredytową. W rzeczywistości jest tak, że i pogarsza i poprawia. Pogarsza zdolność kredytowa gdy chcesz wziąć kredyt i masz kartę kredytową, bo jest ona traktowana przez bank jak po prostu pożyczka bankowa. W takiej sytuacji, jeżeli nie jest Ci ona niezbędna ale niezbędny jest Ci na przykład kredyt samochodowy, to wypowiedz umowę o kartę kredytową – Twoja zdolność kredytowa podskoczy. I z drugiej strony, jak napisałem, karta kredytowa w Twoim posiadaniu przez dłuższy okres czasu, kiedy to korzystałeś z jej debetu i spłacałeś debet bez opóźnień, dała Ci pozytywną historię kredytową – rzetelnego płatnika.

    starzyk

    17 gru 14 o 14:45

Skomentuj