Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kara za podpisanie się za kogoś za jego zgodą

3 komentarze

Pytanie: Siostra kupiła dom i mieszka w miejscowości odległej o prawie 200 km ale że często przebywa za granicą, więc adres do doręczeń podaj stary czyli ten co mój. Wczoraj otrzymałem z firmy dostarczającej jej gaz prośbę o dokonanie odczytu gazomierza, podpisanie i odesłanie, załączono formularz i kopertę do bezpłatnego odesłania. Siostra podała mi odczyt gazomierza i prosi żebym wpisał, podpisał i odesłał. Czy grozi mi jakaś kara za podpisanie się za nią i w ogóle za kogoś za jego zgodą którą w przypadku siostry mam udokumentowaną mailem z prośbą o to?

Przeczytaj też: Podrobienie zaświadczenia o zarobkach – bardzo łatwe

Odpowiedź: Niestety ale tak. Podpisanie się za kogoś na dokumencie nawet za jego zgodą, to przestępstwo podrobienia dokumentu. Zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W opisanej sprawie można by co najwyżej uznać ten czyn za mniejszej wagi i wówczas, zgodnie z art. 270 § 2a KK sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

A Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 września 2002 r., sygn. akt. V KKN 29/01 stwierdził, że “Zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony. Podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za zgodą tej osoby, stanowi przestępstwo z art. 270 kk. Dla bytu tego przestępstwa jest przy tym obojętne, czy ktoś poniósł przez to szkodę, czy też nie.”

Przeczytaj też: Moc wiążąca uchwał Sądu Najwyższego

Ale czy taki wypełniony formularz ze stanem licznika gazomierza i z podpisem to jest dokument?

Zgodnie z art. 115. § 14 Kodeksu karnego dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Wpisany do formularza odczyt gazomierza dokonany przez klienta – właściciela domu i podpisany przez niego jest dokumentem.

Przeczytaj też: Czy wydruk z EKW ma moc dokumentu urzędowego?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 stycznia, 2021

kategoria inne

Komentarze do 'Kara za podpisanie się za kogoś za jego zgodą'

Subscribe to comments with RSS

 1. To już przesada, jeżeli jest podkładka na przykład właśnie w formie maila i chodzi o tak mało istotną rzecz, to przesada żeby nawet grzywna karać.

  Anonim

  10 sty 21 o 22:11

 2. czy nasze prawo ustanawiają idioci? Sztuka dla sztuki, prawo dla prawa? A gdzie logika? Gdzie interes społeczny?

  ula1958

  15 maj 22 o 16:13

 3. Jedynie może na “znikomą szkodliwość” można liczyć i co za tym idzie – nadzwyczajne złagodzenie kary hehe.

  admin

  15 maj 22 o 16:44

Skomentuj