Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jakie oprocentowanie lokaty wybrać: stałe czy zmienne?

1 komentarz

Wybór dobrego oprocentowania lokaty nie jest tak prostą sprawą, jakby się mogło pierwotnie wydawać (najkorzystniejsze oferty zebraliśmy tutaj). Banki bombardują potencjalnych klientów różnymi perswazyjnymi reklamami lokat, których celem jest zachęcenie klientów do zawarcia lokaty. Niestety informacje podane w prospektach reklamowych nie zawsze są jasne i czytelne dla przeciętnego zjadacza chleba. Okazuje się, że nierzadko banki posługują się słownictwem, którego potoczne rozumienie odbiega znacznie od definicji, którą posługuje się prawodawca. Ta sytuacje może prowadzić do tego, że nieświadomi klienci mogą zdecydować się na zawarcie lokaty, która nie do końca spełnia ich oczekiwania i jest dla nich najlepszym rozwiązaniem na rynku. Jeśli klientowi zależy na wyborze najlepszej lokaty na rynku, to powinien zapoznać się z chociażby z treścią niniejszego artykułu.

W zasadzie lokaty dzielimy na dwa rodzaje: lokaty z oprocentowaniem zmiennym i lokaty z oprocentowaniem stałym. Ogólnie rzecz ujmując, wybór oprocentowania zależy od tego, jakim inwestorem jest klient. Jeśli klient orientuje się dość dobrze w tematyce finansowej i posiada doświadczenie inwestycyjne, to jak najbardziej zaleca się mu zainwestowanie w lokaty z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli natomiast klient nie posiada wiedzy z dziedziny finansowej, nigdy nie inwestował w instrumenty finansowe i zadowala się bezpiecznym i pewnym zyskiem, to zaleca mu się założenie lokaty z oprocentowaniem stałym. Oto charakterystyka tych dwóch typów lokat:

1. Lokaty z oprocentowaniem zmiennym

Z reguły oprocentowanie zmienne dotyczy lokat ze zmiennym oprocentowaniem oraz kont oszczędnościowych. Oznacza ono, że bank może swobodnie zmienić oprocentowanie przechowywanych depozytów w czasie trwanie umowy. Oto powody, dla których może to uczynić:

– Została zmieniona składka płacowa na bankowy fundusz gwarancyjny
– Zmianie uległ poziom kształtowanie się rezerw obowiązkowych
– Poziom rentowności bonów skarbowych uległ zmianie
– Nastąpiły zmiany oprocentowanie lokaty na rynku międzybankowym
– Nastąpiły zmiany stów procentowych Narodowego Banku Polskiego

Skorzystanie z lokaty o oprocentowaniu zmiennym jest dobrym wyborem, kiedy klient spodziewa się, że w niedalekiej przyszłości ulegną podwyższeniu stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego.

2. Lokaty z oprocentowaniem stałym

Zwrot “oprocentowanie stałe” oznacza, że bank daje gwarancję niezmienności oprocentowania w całym okresie, na jaki została zawarta umowa. Oznacza to w praktyce, że klient jest w komfortowej sytuacji, gdyż już na samym początku wie, jak duże odsetki zarobi. Ta przewidywalność zysku czyni lokaty z oprocentowaniem stałym najlepszym narzędziem inwestycyjnym na rynku finansowym, ponieważ nie tylko jest osiągalna na przeciętnego Kowalskiego, ale także daje gwarancję bezpieczeństwa. Pewny i wysoki zysk staje się możliwy do osiągnięcia praktycznie bez ryzyka.

Kiedy jeszcze oprocentowanie stałe jest dobrym wyborem? Wtedy, gdy przewiduje się, że stopy procentowe w niedalekiej przyszłości ulegną spadkowi lub gdy ich wartość jest trudna do przewidzenia.

Ważną informacją jest to, że należy zwrócić uwagę na to, czy lokata jest lokatą odnawialną. Odnawialność lokaty oznacza, że w umowie jest zawarty zapis przewidujący odnowienie lokaty na kolejny okres. Z tym, że przy odnowieniu nie obowiązują już stare stopy procentowe, ale nowe oprocentowanie oferty depozytowej, które obowiązuje na dany dzień. Dlatego też należy upewnić się, czy lokata jest faktycznie pozbawiona zapisu o odnawialności, co pozwoli uniknąć przykrego doświadczenia obniżenie wartości oprocentowania na lokacie.

9 października, 2014

kategoria depozyty bankowe

1 komentarz do 'Jakie oprocentowanie lokaty wybrać: stałe czy zmienne?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Coraz więcej osób wycofuje się z deponowania oszczędności w bankach, na różnego typu lokatach terminowych i na kontach oszczędnościowych. Powód, to oczywiście niskie oprocentowanie depozytów związane ze stopami procentowymi. Przy odrobinie szczęścia co prawda odsetki z bankowych depozytów zrównoważą inflację, ale przecież chciałoby się coś więcej. Szczególnie jeżeli uświadomimy sobie, że banki z tych naszych depozytów udzielają kredytów, zarabiając na tym kilkakrotnie więcej.

    Tow. Wiesław

    7 Cze 21 o 07:45

Skomentuj