Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jakie odsetki nalicza ZUS?

Brak komentarzy

Pytanie. Kilka lat temu prowadziłem firmę i zamknąłem ja z długami wobec ZUS, około 5 tysięcy złotych, chodzi oczywiście o niezapłacone składki. Myślałem, ż się przedawniły ale okazuje się, że nie. Obecnie prowadzę ponownie firmę i ZUS upomniał się o te składki z odsetkami. Jakie odsetki nalicza ZUS od zaległości składkowych?

Przeczytaj też: Zawieszenie biegu przedawnienia składek ZUS

Odpowiedź: ZUS nalicza za zwłokę odsetki podatkowe bowiem do składek ZUS mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej: Składki ZUS a ordynacja podatkowa. A zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna – rozłożenie na raty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 marca, 2023

kategoria windykacja

tag ,

Skomentuj