Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jaki adres przedsiębiorcy w pozwie?

4 komentarze

Pytanie: Czy w pozwie o zapłatę musze podać adres zamieszkania pozwanego będącego przedsiębiorcą czy jednak mogę wskazać adres firmy z faktury (niezapłaconej)? Z ustaleniem adresu zamieszkania przedsiębiorcy jest problem.

Odpowiedź: Może Pan podać w pozwie jego adres do korespondencji jaki widnieje w CEIDG (najczęściej jest to adres prowadzenia działalności gospodarczej i innego nie ma). Zgodnie bowiem z art. 126 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 marca, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Jaki adres przedsiębiorcy w pozwie?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Będzie to więc adres z rubryki “Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej”?

  Beata

  23 Mar 21 o 13:45

 2. Chodzi o adres wpisany w rubryce “Adres do doręczeń”. Adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej może być inny od adresu do doręczeń (choć zapewne w większości przypadków jest to ten sam adres).

  admin

  23 Mar 21 o 13:49

 3. Który sąd będzie właściwy o zapłatę za fakturę, dłużnika czy wierzyciela?

  Igo

  24 Mar 21 o 15:50

 4. Do wyboru: sąd właściwy miejscowo dla wierzyciela czyli powoda albo dla dłużnika – pozwanego.

  admin

  24 Mar 21 o 20:58

Skomentuj