Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą

5 komentarzy

Odpowiedź na pytanie jak zabezpieczyć się czyli jak chronić majątek przed egzekucją komorniczą należy do bardzo poszukiwanych informacji. Wśród dłużników przyszłych i aktualnych. Jeżeli chodzi o sytuacje w których dług już powstał, to w tym zakresie nie udzielę informacji gdyż ukrywanie, wyzbywanie się majątku, darowywanie go w celu uniemożliwienia egzekucji to przestępstwo. Jednak czytaj dalej 😉

Przeczytaj też: Komornik a rozdzielność majątkowa

Jeżeli chodzi o obawy przed powstaniem długu wyższego niż spodziewany, który wobec niemożności spłacenia go stanie się przedmiotem egzekucji to zalecam wcześniejsze przekazanie majątku zaufanej osobie, rodzinie i w ten sposób uchronienie tegoż przed egzekucją. Wskazane jest też dokonanie rozdzielności majątkowej. Bywa, że tak postępują przede wszystkim osoby które zamierzają otworzyć firmę, robią tak na wypadek niepowodzenia, bankructwa firmy. Tylko żeby osoba obdarowana nie zawiodła zaufania… Możesz jednak zabezpieczyć się przed tym jak Leon Kunicki vel Kunik w stosunku do hrabianki Niny Ponimirskiej w serialu (i powieści) Tadeusza Dołęgi-Mostowicza „Kariera Nikodema Dyzmy” czyli wekslami wystawionymi przez nią. Przy okazji, łatwe pożyczki bez weksla i innych zabezpieczeń są tutaj.

Można też posiadać jedynie używane ruchomości zwłaszcza te na wyposażeniu mieszkania których komornicy zwykle nie zajmują wpisawszy z protokole, że przedstawiają jedynie wartość użytkową a nie handlową.

Przeczytaj też: Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

Jak chodzi o egzekucję z nieruchomości, to generalnie nie cieszą się zainteresowaniem te zamieszkałe oraz współwłasności (aha, podobnie jak ruchomości, np. pojazd). W ogóle jednak egzekucje z nieruchomości to dla wierzyciela kosztowna niewiadoma – trzeba wpłacić nieraz i kilka tysięcy złotych zaliczki biegłemu który nieruchomość oszacuje a nie wiadomo, czy oszacuje rzetelnie. Nie są rzadkie przypadki kiedy to zbyt wysoko wyceniona przez biegłego nieruchomość nawet na drugiej licytacji nie stanowi okazji cenowej.

Przeczytaj też: Ściganie przestępstwa udaremnienia egzekucji komorniczej

Rachunku bankowego nie zabezpieczysz przed egzekucją o ile rachunek ten należy do Ciebie. Dłużnicy jednak (zwłaszcza firmy) radzą sobie tak, że po zajęciu konta przez komornika zakładają nowe (nie zamykając dotychczasowego – to ważne). Komornicy bowiem zwykle jedynie raz na kilka miesięcy ponawiają poszukiwania konta poprzez OGNIVO. Korzystne konta osobiste są tutaj a firmowe tutaj. Na koncie firmowym jednak nie przysługuje kwota wolna od egzekucji wobec czego wielu przedsiębiorców używa do transakcji firmowych konta osobistego zamiast firmowego; na koncie osobistym przysługuje kwota wolna także przedsiębiorcom.

Przeczytaj też: Jak wstrzymać lub opóźnić egzekucję komorniczą

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 lipca, 2020

Komentarze do 'Jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą'

Subscribe to comments with RSS

 1. Sąsiad prosi mnie o udzielenie pożyczki 25 tysięcy złotych na rok. Głupio mi odmówić, bo gdy budowałem się tu, to bezinteresownie pomógł mi dużo. Jako zabezpieczenie chce sąsiad dać weksel i mówi że w razie problemów otrzymam szybki nakaz zapłaty i odzyskać komorniczo pożyczkę. Można prosić Pana o opinię?

  Darek

  24 kw. 21 o 15:14

 2. Weksel nie jest zabezpieczeniem pożyczki ani żadnej innej wierzytelności a niestety tak jest określany, co naraża na straty wierzycieli bezkrytycznie uznających takie bezmyślne twierdzenie. Sprawa jest prosta – jeżeli dłużnik nie ma żadnego majątku i gdy nie wykazuje dochodów, to komornik nie wyegzekwuje odeń należności. Nie ważne w takim przypadku czy tytuł wykonawczy w oparciu o który komornik prowadzi egzekucję, został wydany na podstawie weksla (w postępowaniu nakazowym) czy nie. Weksel też nie przedstawia sobą wartości takiej jak pieniądz albo obligacja skarbu państwa. Jest to dokument stwierdzający istnienie wierzytelności a wierzytelność ma wartość jeżeli da się ją wyegzekwować. Zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw albo hipoteka, które dają dużą pewność odzyskania pożyczki poprzez zlicytowanie zabezpieczenia a banki mimo nawet takich zabezpieczeń rzeczowych sprawdzają zdolność kredytową i nie ma przeszkód aby podobną weryfikację przeprowadzić przed udzieleniem komuś prywatnej pożyczki a weksel nie daje żadnej pewności, bo nie jest zabezpieczenie. Pod tym względem nie daje nic więcej co daje sama umowa pożyczki czyli nic nie daje. Setki a może i tysiące prywatnych pożyczkodawców wprowadzonych w błąd co do funkcji weksla traci kapitał pożyczony osobom od których następnie komornicy nie mogą wyegzekwować należności bo formalnie nic ci dłużnicy nie posiadają, ani majątku ani dochodów. Przewijające się słowo „zabezpieczenie” w odniesieniu do weksla przynosi większe szkody niż pożytek z zastosowania weksli w umowach, tak uważam.

  admin

  24 kw. 21 o 15:55

 3. Otworzyć spółkę z o.o. jako nawet jedyny udziałowiec, egzekucja z udziałów rzadko kiedy dochodzi do etapu wyceny udziałów. Cały majątek na spółkę z o.o.

  Michał

  22 lis 21 o 14:56

 4. Jeżeli dłużnik ma sto procent udziałów w spółce to jej majątek komornik może zlicytować bo to jego majątek.

  Anonim

  22 lis 21 o 20:22

 5. Nie, komornik może zająć tylko jego udziały a nie majątek spółki.

  admin

  22 lis 21 o 21:15

Skomentuj