Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak uzyskać adres zamieszkania przedsiębiorcy

2 komentarze

Od jakiegoś czasu w urzędach miast i gmin ewidencje działalności gospodarczej czyli przedsiębiorców już nie są prowadzone. Ponoć pozostały archiwalne dokumenty tzn. te sprzed likwidacji ewidencji ale po pierwsze, to mam wątpliwości co do tego, czy urzędnik (częściej urzędniczka) byłaby skłonna szukać na telefoniczną prośbę i podać przez telefon adres przedsiębiorcy. Po drugie, taki adres z archiwum sprzed kilku lat mógłby być nieaktualny. Po trzecie, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność od niedawna, żadnego archiwum na jego temat w urzędzie miasta i gminy nie ma. Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej też nie uzyskamy adresu zamieszkania przedsiębiorcy a tylko adres prowadzenia działalności gospodarczej (który znamy).

Przeczytaj też: Jaki adres przedsiębiorcy w pozwie?

Możliwości uzyskania adresu zamieszkania są dwie. Pierwsza, to w wydziale meldunkowym miejscowości w której mieszka ale nie wiemy, czy (dalej) mieszka w miejscowości w której prowadzi działalność gospodarczą. I druga możliwość, to ze zbioru PESEL MSWiA w Warszawie – w zbiorze tym są dane osób z całej Polski. Mimo, że jest to “zbiór PESEL” to wystarczy też sam NIP do uzyskania z bazy adresu zamieszkania.

Przeczytaj też: Ustalenie adresu zamieszkania dłużnika przez policję

Swego czasu skutecznie skorzystałem zarówno z wydziału meldunkowego jak i ze zbioru PESEL MSWiA (w dwóch różnych sprawach) ale zaznaczam, że do wniosku dołączyłem w każdym przypadku wezwanie mnie przez sąd do wskazania adresu zamieszkania pozwanego pod rygorem zawieszenia postępowania. Interes prawny wykazałem zatem bezdyskusyjnie. Nie wiem natomiast, czy wymienione instytucje udostępniają adresy zamieszkania przedsiębiorców gdy wnioskodawca tylko oświadczy we wniosku że zamierza wnieść powództwo przeciwko przedsiębiorcy o którego adres zamieszkania pyta. Dla urzędów miast i gmin to wystarczyło więc logicznie rzecz biorąc, także wydziały meldunkowe i MSWiA nie powinny odmawiać w takich przypadkach. Co prawda, przedsiębiorcę można pozwać z podaniem adresu jego działalności gospodarczej, ale jeśli nie podejmie nakazu zapłaty, to sąd może wezwać powoda do wskazania adresu zamieszkania. Nadmieniam jednak, że choć takie przypadki miewałem dość często w tradycyjnych postępowaniach upominawczych, to w EPU jeszcze nie zdarzyło się aby nakaz zapłaty nie został w końcu zaopatrzony w klauzule wykonalności o ile oczywiście nie został zaskarżony przez pozwanego. Jest zarazem mało prawdopodobne aby dziesiątki nakazów zapłaty uzyskanych przeze mnie w EPU w każdym przypadku zostały podjęte.

Przeczytaj też: CEIDG a KRS – różnice

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Jak uzyskać adres zamieszkania przedsiębiorcy'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli pozwanymi są wspólnicy spółki cywilnej, można podać adres ich spółki?

    kani

    19 lip 21 o 02:27

  2. Można podać adresy prowadzenia działalności które są w CEIDG. Adresy te często są zarazem adresem spółki.

    admin

    19 lip 21 o 09:33

Skomentuj