Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak uniknąć zbiegu egzekucji?

4 komentarze

Zbieg egzekucji następuje wtedy, kiedy okazuje się, że dwóch albo więcej komorników prowadzi egzekucję z tego samego składnika majątku danego dłużnika. Zbieg egzekucji może więc wystąpić na skutek zajęcia tego samego rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, ruchomości czyli na przykład samochodu dłużnika, nieruchomości albo jakiegokolwiek innego składnika, na przykład wierzytelności jaką dłużnik prowadzący działalność gospodarczą ma u innego podmiotu gospodarczego.

Przeczytaj też: Zbieg egzekucji dwóch komorników sądowych

Zbieg egzekucji może wystąpić nie tylko w egzekucji sądowej czyli pomiędzy komornikami sądowymi ale też z egzekucją administracyjną czyli prowadzoną przez komornika skarbowego. Szczególnie w tym drugim wypadku zbieg egzekucji jest niekorzystny, bo należności skarbu państwa korzystają z pierwszeństwa w zaspokajaniu. Wskutek zbiegu egzekucji wszystkie sprawy przejmuje jeden organ egzekucyjny do łącznego prowadzenia.

Przeczytaj też: Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Jak wspomniano wyżej, zbieg egzekucji może być niekorzystny dla wierzyciela który nie jest skarbem państwa i zazwyczaj jest niekorzystny dla wierzyciela dla którego komornik prowadzi egzekucję z ustalonego składnika majątku, egzekucją dobrze rokującą. Jeżeli prócz tego komornik zajął inny składnik majątku w tym najczęściej rachunek bankowy na którym brak środków, to jeżeli ten rachunek zajmie też inny organ egzekucyjny, dochodzi właśnie do zbiegu egzekucji. Wtedy po zbiegu egzekucji z owego dobrze rokującego składnika majątku będzie prowadzona egzekucja także dla tego innego wierzyciela (innych wierzycieli).

Przeczytaj też: Komornik właściwy przy zbiegu egzekucji

Jak unikać takich sytuacji? Jeżeli przed wszczęciem egzekucji mamy ustalony dobrze rokujący składnik majątku dłużnika, na przykład wierzytelność dłużnika – firmy w innej firmie co do wierzytelności której istnieje spore prawdopodobieństwo że inni wierzyciele i ich komornicy nie ustalą jej, to we wniosku egzekucyjnym do komornika żądamy prowadzenia egzekucji tylko z tego składnika majątku i z żadnego innego. Warto po wysłaniu wniosku egzekucyjnego zatelefonować do komornika i przypomnieć, uczulić go aby działał zgodnie z wnioskiem i nie zajmował innych składników majątku bo może wystąpić zbieg egzekucji. Warto tego dopilnować bo często komornicy nie czytają wniosków egzekucyjnych, czytają je nieuważnie.

Przeczytaj też: Zbieg egzekucji a kwota wolna

Jeżeli natomiast komornik poinformuje nas o wystąpieniu zbiegu egzekucji do jakiegoś składnika majątku dłużnika, to szybko wnioskujmy do komornika o zwolnienie tego składnika majątku. Komornik na wniosek wierzyciela musi taki składnik majątku zwolnić i wówczas nie dojdzie do zbiegu egzekucji.

Przeczytaj też: Ile trwa przekazanie sprawy między komornikami?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 października, 2020

Komentarze do 'Jak uniknąć zbiegu egzekucji?'

Subscribe to comments with RSS

 1. fajna sztuczka z tym ograniczeniem egzekucji, może się przydać, co drugi nasz dłużnik ma też, jak się okazuje później, takze egzekucję administracyjną

  Erazm

  23 mar 21 o 20:52

 2. Od takich dłużników ewentualnie zajęciem wierzytelności u jego klienta ale najpierw trzeba takowych klientów namierzyć a najczęściej jest praktycznie niemożliwe.

  Panas

  21 maj 21 o 18:13

 3. Czasem w internecie jest informacja o tym, że np. wygrał przetarg organizowany przez np. urząd gminy i do takiego urzędu można wysłać zajęcie wierzytelności. Kontrahentów dłużnika komornik może też odpisać z faktur wystawianych przez dłużnika.

  admin

  21 maj 21 o 18:46

 4. Niekiedy sam komornik nie chcąc stracić sprawy po zbiegu egzekucji, informuje wierzyciela, że może złożyć wniosek o zwolnienie zajęcia co do którego wystąpił zbieg egzekucji.

  kukal

  5 paź 21 o 15:25

Skomentuj