Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak sprawdzić zadłużenie na księdze wieczystej?

2 komentarze

Pytanie: Mój dłużnik wobec którego mam już prawomocny nakaz zapłaty nie ma chyba nic prócz nieruchomości – domu. Nie pracuje, nie ma samochodu, jest alkoholikiem zostawionym przez żonę. Jedyna szansa na odzyskanie długu to egzekucja z tej nieruchomości. Wiem, że może być obciążona hipotekami których wierzyciele będą mieli pierwszeństwo w egzekucji przede mną i dla mnie może nie wystarczyć środków z jej sprzedaży. Mam numer księgi wieczystej tego jego domu, jak sprawdzić zadłużenie? Trzeba udać się do sądu i przejrzeć księgę? Czy mam do tego prawo mając prawomocny nakaz zapłaty?

Przeczytaj też: Hipoteka bez księgi wieczystej

Odpowiedź: Hipoteki są wpisane w dziale IV księgi wieczystej. Z kolei wpisy o wszczęciu egzekucji z nieruchomości znajdują się w dziale III księgi wieczystej. Znając numer księgi wieczystej, może Pan powyższe sprawdzić w internecie na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – Elektroniczne Księgi Wieczyste.

Przeczytaj też: Pierwszeństwo wierzyciela hipotecznego

Jeżeli chciałby Pan przejrzeć księgę wieczystą w sądzie, to musiałby Pan wykazać interes prawny: Przeglądanie księgi wieczystej w sądzie a Pan takowego w aktualnej sytuacji nie wykaże. Jednak jak wskazałem wcześniej, to co Pana interesuje może Pan sprawdzić w internecie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 listopada, 2022

Komentarze do 'Jak sprawdzić zadłużenie na księdze wieczystej?'

Subscribe to comments with RSS

  1. A hipoteki przymusowe do którego działu kw są wpisywane?

    Zenobi

    3 lis 22 o 07:44

  2. Hipoteki przymusowe też są uwidocznione w dziale IV księgi wieczystej.

    admin

    3 lis 22 o 07:49

Skomentuj