Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

2 komentarze

Kredyty konsolidacyjne i pożyczki konsolidacyjne (najlepsze oferty zebraliśmy tutaj) przedstawia się nam jako lek na wysokie koszty kredytu. Czy jest to prawdą? Wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy spojrzymy na ten produkt.

Kredyt konsolidacyjny to takie zobowiązanie finansowe, które przeznaczone jest wyłącznie na spłatę zadłużenia w różnych instytucjach, niekoniecznie w bankach. Oczywiście pomijam tutaj promocje w formie dodatkowej gotówki do ręki. W ramach kredytu konsolidacyjnego bank, który taki produkt nam sprzedał, zobowiązuje się do uregulowania naszych zaległości względem określonych firm, a my, mając te zobowiązania uregulowane, będziemy spłacali jeden kredyt (konsolidacyjny), zamiast wszystkich wierzytelności oddzielnie. Tak zasadniczo wygląda mechanizm kredytu konsolidacyjnego, choć oczywiście istnieje kilka możliwych komplikacji, którymi jednak nie będziemy się teraz zajmować.

Czy kredyt konsolidacyjny obniża miesięczną ratę? Bankowi specjaliści kuszą nas obniżeniem miesięcznych zobowiązań nawet o 40 do 60%. Jest to oczywiście górna granica możliwości i znacznie częściej możliwe są do osiągnięcia progi 10-20%, natomiast tak, miesięczna suma zobowiązań po konsolidacji jest niższa. Ma to kilka przyczyn; bank, jako operator naszych wierzytelności na podstawie umowy kredytu konsolidacyjnego, może negocjować z firmami, którym jesteśmy winni pieniądze warunki spłaty tak, aby zapłacić mniej. Te różnice są jednak niezbyt duże. Drugi powód, podstawowy, jest taki, że koszt kredytu konsolidacyjnego jest rozłożony na wiele lat, przynajmniej jeśli zabezpieczeniem jest hipoteka. Wobec tego, w zamian za niższą ratę, płacimy je dłużej.

Czy w takim razie kredyt konsolidacyjny obniża koszty kredytów? Nie. Mało tego, nie tylko ich nie obniża, ale dość znacznie je podnosi, natomiast głównym celem tego kredytu jest zmniejszenie miesięcznej sumy zobowiązań. Ponieważ jednak będziemy kredyt konsolidacyjny spłacali długo, jego koszt zostanie równomiernie rozłożony, dzięki czemu, choć wyższy, będzie łatwiejszy do zniesienia, gdyż nie obciąża nas bardzo w każdym miesiącu.

Umiejętne wykorzystanie kredytu konsolidacyjnego prowadzi do redukcji zadłużenia i poprawy sytuacji finansowej. Pamiętajmy jednak, że kredyt konsolidacyjny nie jest produktem przeznaczonym dla osób mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Procedura obliczania zdolności kredytowej wyklucza kredytowanie zalegających długów. Jest to raczej instrument, który ma uchronić nas przed utratą płynności finansowej, a nie ratować już po jej utracie.

16 września, 2014

kategoria kredyty

Komentarze do 'Jak działa kredyt konsolidacyjny?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jestem współkredytobiorcą kredytu konsolidacyjnego. Osoba która namówiła mnie do podpisania tego kredytu przestała spłacać raty i bank kieruje się teraz do mnie o ich płacenie. A przecież to jest kredyt kolegi ( spłacający jego wcześniejsze kredyty) więc ja nie chcę tego płacić. Kolega obiecał że to jest jego kredyt i będzie go spłacał, tak się jednak nie dzieje. W związku z tym dałem mu do podpisania pismo, w którym stwierdza że zaciągnięty kredyt był na jego własne potrzeby i zobowiązuje się do jego spłacenia. Mimo to w dalszym ciągu nie płaci rat. Czy w razie gdybym spłacił jego zadłużenie, bądź cały kredyt, czy mogę zwrócić się z tym później do Sądu o wrócenie mi przez głównego kredytobiorcę moich pieniędzy?

    Alex

    8 Mar 21 o 13:21

  2. Zważywszy na istnienie takiego oświadczenia wydaje się, iż w Pana sytuacji przysługuje Panu prawo do odzyskania od kolegi wszystkich tych kosztów które zmuszony był Pan ponieść spłacając za niego kredyt aby nie dopuścić do postępowania egzekucyjnego które może się toczyć tak przeciwko niemu jak i przeciwko Panu. Jak również tych które poniósł Pan formalnie za siebie samego jako współkredytobiorca. Moim zdaniem takie oświadczenie wystarczy. Może Pan więc wnieść do sądu o zasądzenie zwrotu tych kosztów od kolegi na Pana rzecz. Należy pamiętać o tym, że można domagać się zwrotu tylko tych faktycznie już poniesionych kosztów w tym zakresie a nie tych które przewiduje Pan że dopiero je Pan poniesie (gdyż uważa Pan że kolega prawdopodobnie dalej nie będzie spłacał kredytu). Jeżeli już poniósł Pan jakieś koszty z tym związane, to nie czekając aż poniesie Pan kolejne koszty, może Pan już wystąpić do sądu o uzyskanie tytułu wykonawczego uwzględniającego już poniesione koszty. A za jakiś czas ponownie wystąpić do sądu o zwrot kolejnych kosztów jakie zmuszony był Pan ponieść spłacając za niego kredyt.

    admin

    8 Mar 21 o 13:45

Skomentuj