Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

Brak komentarzy

Kredyty konsolidacyjne i pożyczki konsolidacyjne (najlepsze oferty zebraliśmy tutaj) przedstawia się nam jako lek na wysokie koszty kredytu. Czy jest to prawdą? Wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy spojrzymy na ten produkt.

Kredyt konsolidacyjny to takie zobowiązanie finansowe, które przeznaczone jest wyłącznie na spłatę zadłużenia w różnych instytucjach, niekoniecznie w bankach. Oczywiście pomijam tutaj promocje w formie dodatkowej gotówki do ręki. W ramach kredytu konsolidacyjnego bank, który taki produkt nam sprzedał, zobowiązuje się do uregulowania naszych zaległości względem określonych firm, a my, mając te zobowiązania uregulowane, będziemy spłacali jeden kredyt (konsolidacyjny), zamiast wszystkich wierzytelności oddzielnie. Tak zasadniczo wygląda mechanizm kredytu konsolidacyjnego, choć oczywiście istnieje kilka możliwych komplikacji, którymi jednak nie będziemy się teraz zajmować.

Czy kredyt konsolidacyjny obniża miesięczną ratę? Bankowi specjaliści kuszą nas obniżeniem miesięcznych zobowiązań nawet o 40 do 60%. Jest to oczywiście górna granica możliwości i znacznie częściej możliwe są do osiągnięcia progi 10-20%, natomiast tak, miesięczna suma zobowiązań po konsolidacji jest niższa. Ma to kilka przyczyn; bank, jako operator naszych wierzytelności na podstawie umowy kredytu konsolidacyjnego, może negocjować z firmami, którym jesteśmy winni pieniądze warunki spłaty tak, aby zapłacić mniej. Te różnice są jednak niezbyt duże. Drugi powód, podstawowy, jest taki, że koszt kredytu konsolidacyjnego jest rozłożony na wiele lat, przynajmniej jeśli zabezpieczeniem jest hipoteka. Wobec tego, w zamian za niższą ratę, płacimy je dłużej.

Czy w takim razie kredyt konsolidacyjny obniża koszty kredytów? Nie. Mało tego, nie tylko ich nie obniża, ale dość znacznie je podnosi, natomiast głównym celem tego kredytu jest zmniejszenie miesięcznej sumy zobowiązań. Ponieważ jednak będziemy kredyt konsolidacyjny spłacali długo, jego koszt zostanie równomiernie rozłożony, dzięki czemu, choć wyższy, będzie łatwiejszy do zniesienia, gdyż nie obciąża nas bardzo w każdym miesiącu.

Umiejętne wykorzystanie kredytu konsolidacyjnego prowadzi do redukcji zadłużenia i poprawy sytuacji finansowej. Pamiętajmy jednak, że kredyt konsolidacyjny nie jest produktem przeznaczonym dla osób mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Procedura obliczania zdolności kredytowej wyklucza kredytowanie zalegających długów. Jest to raczej instrument, który ma uchronić nas przed utratą płynności finansowej, a nie ratować już po jej utracie.

16 września, 2014

kategoria kredyty

Skomentuj