Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ile kosztuje egzekucja komornicza?

7 komentarzy

Zapytania o to, ile kosztuje egzekucja komornicza zadają zarówno wierzyciele jak i dłużnicy.

Jak chodzi o wierzycieli egzekwujących, to (nie dotyczy egzekucji alimentów) wpłacają oni komornikowi zaliczki których łączna kwota może być znacznie zróżnicowana. Jeżeli wierzyciel życzy sobie sprawdzenie i zajęcie wszystkich składników majątku dłużnika, to kwota łącznej zaliczki może wynieść nawet około 300 złotych.

Przeczytaj też: Kiedy komornik przyznaje koszty zastępstwa w egzekucji?

Wierzyciel może jednak zażyczyć sobie egzekucji tylko np. z rachunków bankowych dłużnika i wtedy zaliczka wyniesie kilkadziesiąt złotych: Zapytanie do OGNIVO – koszt. Zasada jest taka, że zaliczki wpłacone przez wierzyciela komornik ściąga od dłużnika i zwraca je wierzycielowi ale bardzo często nie jest w stanie ich ściągnąć.

Przeczytaj też: Zaliczki na wydatki komornika oraz Opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji

Jak chodzi o koszty egzekucji w przypadku dłużnika, to przede wszystkim opłata stosunkowa wynosząca 10 procent od ściągniętego długu. Do tego koszt wspomnianych zaliczek wpłaconych przez wierzyciela komornikowi. Jest jeszcze inny swego rodzaju koszt – przy egzekucji z ruchomości lub z nieruchomości dłużnika. Cena wywoławcza przy pierwszej licytacji ruchomości, to 3/4 jej wartości szacunkowej a przy drugiej licytacji zaledwie 1/2. Przy pierwszej licytacji z nieruchomości – 3/4 a przy drugiej – 2/3. To może oznaczać, że ruchomość albo nieruchomość zostanie sprzedana znacznie poniżej wartości rynkowej i na tę różnice też wszak należy spojrzeć jako na koszt egzekucji.

Przeczytaj też: Minimalna opłata egzekucyjna – stosunkowa

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Ile kosztuje egzekucja komornicza?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mnie bezskuteczna egzekucja kosztowała ponad 2500 złotych a to z powodu chęci egzekucji z nieruchomości – wpłacona zaliczka na oszacowanie prawie 2000 złotych, egzekucje bezskuteczne.

  wierzyciel

  17 lip 22 o 14:25

 2. No tak, zapomniałem o tym napisać. Bardzo często licytacje nieruchomości są nieskuteczne, egzekucja z innych składników majątku też bezskuteczna i zaliczka dwa tysiące albo i znacznie więcej, praktycznie przepada.

  admin

  17 lip 22 o 14:53

 3. Egzekucja umorzona, dłużnik wciąż jest właścicielem nieruchomości ale chyba nie ma sensu ponownie wnioskować o egzekucję, scenariusz powtórzy się.

  wierzyciel

  17 lip 22 o 17:20

 4. Jeżeli nie trzeba dokonywać ponownego opisu i oszacowania nieruchomości, to sugeruję wznowić egzekucję, koszty niewielkie, chyba tylko ponowny wpis wzmianki do KW, 60 złotych bodajże.

  Kanclerz

  30 lip 22 o 15:36

 5. Koszt ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w księdze wieczystej to 100 złotych.

  admin

  30 lip 22 o 16:09

 6. Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku gdy komornik przystąpi na mój wniosek o egzekucję, to umniejsza tą kwotę o swoje koszty czy jednak sam egzekwuje od dłużnika poniesione przez siebie koszty?
  Czy w moim wniosku o egzekucję muszę wnosić o zwrot od komornika wszystkich moich zaliczek, które dotąd poniosłem np. Ognivo?

  Kali

  2 lut 23 o 10:15

 7. Tak, każdą wyegzekwowaną (również w opisany sposób) kwotę przekazuje wierzycielowi pomniejszoną o 10% – opłatę stosunkową. Ostatecznie ten koszt ponosi dłużnik – o tyle więcej komornik ściąga od niego.

  We wniosku egzekucyjnym ja wnoszę o zwrot kosztów egzekucji czyli właśnie zaliczek ale może i bez wniosku komornik ściągałby je z dłużnika, ja w każdym razie wnoszę. I nie trzeba tego wniosku ponawiać po kolejnych wpłaconych zaliczkach.

  admin

  2 lut 23 o 10:44

Skomentuj