Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Hipoteka bez księgi wieczystej

9 komentarzy

Pytanie: Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki na mieszkaniu bez księgi wieczystej? Jest to mieszkanie spółdzielcze własnościowe które nie ma hipoteki, jak się dowiedziałem to nie ma takiego wymogu: https://pamietnikwindykatora.pl/czy-za-brak-ksiegi-wieczystej-grozi-kara/. Zostałem poproszony o udzielenie koleżeńskiej pożyczki, osoba której miałbym pożyczyć pieniądze oferuje zabezpieczenie pożyczki hipoteka na jej mieszkaniu ale właśnie nie ma księgi wieczystej. Piszecie też, że komornik może zająć nieruchomość która nie ma urządzonej księgi wieczystej: https://pamietnikwindykatora.pl/zajecie-nieruchomosci-bez-ksiegi-wieczystej/ i prowadzić z takiej nieruchomości postępowanie egzekucyjne więc pomyślałem, że i hipotekę też można ustanowić na nieruchomości bez księgi wieczystej?

Odpowiedź: Nie jest możliwe ustanowienie hipoteki na nieruchomości która nie ma księgi wieczystej. Art. 67 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Czy długo trwa założenie księgi wieczystej?

Zależy od obłożenia sprawami danego wydziału ksiąg wieczystych sądu. Może trwać np. miesiąc ale też i kilka miesięcy.

Przeczytaj też: Pożyczka prywatna a hipoteka

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 lutego, 2021

Komentarze do 'Hipoteka bez księgi wieczystej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Spisałem ze znajomym umowę pożyczki w której tamten oświadcza, że kwotę pożyczki przyjmuje a w zastaw daje działkę którą opisał i taka adnotacja też jest w tej umowie pożyczki podpisanej przez niego. Czy takie zabezpieczenie jest ważne i czy w przypadku gdyby pożyczkobiorca nie zwrócił mi pożyczki to czy mogę przejąć i sprzedać tą działkę?

  ?

  30 maj 21 o 19:28

 2. Należy stwierdzić, że niestety, w sposób opisany nie doszło do zabezpieczenia pożyczki na tej nieruchomości – działce pożyczkobiorcy. Zabezpieczenia na nieruchomości dokonuje się bowiem w formie ustanowienia hipoteki co musi zostać odnotowane w księdze wieczystej nieruchomości która ma być zabezpieczeniem (w tym wypadku wierzytelności z tytułu pożyczki). Natomiast samo oświadczenie o ustanowieniu hipoteki musi być dokonane przed notariuszem, w formie aktu notarialnego. Na podstawie takiego oświadczenia w formie aktu notarialnego dokonuje się ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości.

  Być może pożyczkobiorca też o tym nie wiedział i ma dobrą wolę; nic nie szkodzi abyście teraz razem udali się się do notariusza w celu sporządzenia stosownego oświadczenia na podstawie którego następnie zostanie ustanowiona hipoteka w księdze wieczystej nieruchomości. O ile dla tej działki jest prowadzona księga wieczysta; jeśli nie ma księgi to można ją założyć. I pod warunkiem, że nieruchomość nie jest zajęta przez komornika. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to można ustanowić hipotekę. Wówczas, jeśli minie termin zwrotu pożyczki i pożyczkobiorca jej nie zwróci, będzie można skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji z tej działki. Zaznaczam, że sprzedaż jej i zaspokojenie pożyczkodawcy czyli wierzyciela może odbyć się tylko w formie licytacji komorniczej po wcześniejszym wszczęciu egzekucji do tej nieruchomości, na wniosek wierzyciela. Chyba, że pożyczkobiorca przepisze ją na wierzyciela – Pana albo sprzeda Panu tą nieruchomość odpowiednio taniej z uwagi na istnienie wierzytelności z tytułu pożyczki. Pożyczki pod hipotekę to dość pewne (choć nie absolutnie pewne) lokowanie pieniędzy.

  admin

  30 maj 21 o 20:44

 3. Czy można jakoś inaczej zabezpieczyć mieszkanie dłużnika przed sprzedaniem go przez niego?

  Larry

  28 gru 21 o 12:01

 4. PS Chodzi właśnie o nieruchomość która nie ma księgi wieczystej.

  Larry

  28 gru 21 o 12:02

 5. Postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia przez zakazanie zbywania lub obciążania nieruchomości…

  admin

  28 gru 21 o 12:28

 6. Dziękuję za odpowiedź i mam w związku z nią kolejne pytanie czyli czy realnie trudno jest uzyskać takie postanowienie o zakazie zbywania nieruchomości?

  Larry

  1 sty 22 o 15:56

 7. Nie występowałem nigdy o to więc nie wiem ale trzeba wykazać interes prawny który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

  admin

  2 sty 22 o 04:25

 8. ale przecież komornik może zająć nieruchomość dla której nie jest urządzona księga wieczysta, sam Pan o tym gdzieś tu na blogu pisał.

  Teo

  24 mar 22 o 17:32

 9. Tak, komornik może zająć nieruchomość bez KW, zajęcie odnotowywane jest w zbiorze dokumentów prowadzonych dla tej nieruchomości ale hipoteki w taki sposób ustanowić nie można. Przepis przytoczony przeze mnie stanowi jasno: Art. 67 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece: do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

  admin

  24 mar 22 o 17:41

Skomentuj