Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

2 komentarze

Pytanie: Sąsiedzi z kilku domów spokrewnieni ze sobą oskarżają mnie o różne wykroczenia, interweniował dzielnicowy któremu tłumaczyłem, że to nieprawda, że tamci ludzie uwzięli się na mnie, naszkicowałem policjantowi tło i chyba zrozumiał i jest po mojej stronie. Słyszałem o karze za fałszywe zawiadomienia i znalazłem art. 238 Kodeksu karnego ale w nim jest napisane tylko o fałszywych zawiadomieniach o przestępstwie, nie o wykroczeniu. Wychodzi na to, że mogą mnie dalej fałszywie oskarżać o różne wykroczenia i będą bezkarni?

Przeczytaj też: Wykroczenie a występek

Odpowiedź: Fałszywe oskarżanie o wykroczenia też jest penalizowane, na podstawie art. 234 KK który stanowi, że kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

A czy będę miał status pokrzywdzonego po zawiadomieniu z art. 234 Kodeksu karnego? Z lektury prawniczej wynika mi, że fałszywe zawiadomienia są karane aby chronić sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości a nie dobra osoby fałszywie oskarżanej.

Przeczytaj też: Jaka kara grozi za fałszywe zeznania?

Nieprawda. Będzie Pan miał status pokrzywdzonego, na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego który stanowi, że pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. To oczywiste, że Pana dobro prawne jest w takiej sytuacji zagrożone.

Inaczej jest w przypadku art. 238 KK który stanowi że kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Proszę zwrócić uwagę na to, że ten przepis dotyczy sytuacji w której ktoś fałszywie zawiadamia o popełnieniu przestępstwa ale nie wskazuje rzekomego sprawcy, w przeciwieństwie do sytuacji kwalifikowanej jako przestępstwo z art. 234 kk. W Pana przypadku Pan jest fałszywie wskazywany jako sprawca więc jest Pan pokrzywdzonym.

Przeczytaj też: Czy podżeganie do wykroczenia jest karalne?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 lipca, 2020

kategoria inne

Komentarze do 'Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia'

Subscribe to comments with RSS

  1. U mnie “na wsi” w mieście mam podobnie, zacząłem już chodzić z włączonym nagrywaniem dźwięku. Po prostu gdy ktoś jest inny – w moim przypadku jestem kawalerem i nie chodze do kościółka ale nie piję, nie palę, nie ćpam i obiektywnie jestem niekonfliktowy.

    Anonim

    24 cze 21 o 15:03

  2. Zaskoczyło mnie to, byłem przekonany, że skoro chodzi o fałszywe zawiadomienie o wykroczeniu to jest to też jedynie wykroczenie atu proszę, przestępstwo.

    Mendelejew

    11 wrz 21 o 10:33

Skomentuj