Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja z weksla

3 komentarze

Pytanie: Czy w sądowym postępowaniu egzekucyjnym można prowadzić egzekucję z weksla? Chodzi mi nie o to, że na podstawie weksla można otrzymać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym ale o sytuację w której komornik prowadząc egzekucję dokonuje zajęcia wierzytelności wekslowej.

Odpowiedź: Tak, egzekucję z weksla można prowadzić zarówno w sądowym postępowaniu egzekucyjnym jak i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przeczytaj też: Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności

Zajęcia weksla komornik sądowy dokonuje zabierając weksel dłużnikowi lub osobie trzeciej. Z zajęciem weksla jest tak jak z zajęciem ruchomości to znaczy, że zając można weksel będący we władaniu dłużnika, wierzyciela lub osoby trzeciej pod warunkiem, że osoba trzecia zgadza się na dokonanie zajęcia lub wyraźnie przyznaje, że weksel ten stanowi własność dłużnika. Sprzedaż weksla odbywa się w drodze licytacji publicznej i tu znów – na podstawie przepisów o egzekucji z ruchomości. Możliwa jest też sprzedaż weksla z wolnej ręki za zgodą dłużnika i po cenie przez niego wskazanej.

Jak chodzi o egzekucję z weksla w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, to zastosowanie mają przepisy art. 96 – 96d Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przeczytaj też: Zarzuty od nakazu zapłaty z weksla

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 lutego, 2021

Komentarze do 'Egzekucja z weksla'

Subscribe to comments with RSS

 1. Już to widze jak ktoś kupi weksel nie wiedząc, czy dłużnik wekslowy ma jakiś majątek. Na 99,9% licytacja będzie bezskuteczna.

  Anonim

  25 lut 21 o 18:49

 2. Czy komornik aby nie ma prawa do ustalenia majątku dłużnika wekslowego a więc trzeciodłużnika w tym przypadku?

  Katarzyna

  21 maj 21 o 14:56

 3. Nie ma prawa jeżeli nie prowadzi egzekucji przeciwko takiemu trzeciodłużnikowi a egzekucję przeciwko niemu może wszcząć dopiero wówczas gdy jego wierzyciel czyli dłużnik z postępowania egzekucyjnego albo wierzyciel tego dłużnika uzyska tytuł wykonawczego przeciwko trzeciodłużnikowi.

  admin

  21 maj 21 o 17:32

Skomentuj