Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja z weksla

1 komentarz

Pytanie: Czy w sądowym postępowaniu egzekucyjnym można prowadzić egzekucję z weksla? Chodzi mi nie o to, że na podstawie weksla można otrzymać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym ale o sytuację w której komornik prowadząc egzekucję dokonuje zajęcia wierzytelności wekslowej.

Odpowiedź: Tak, egzekucję z weksla można prowadzić zarówno w sądowym postępowaniu egzekucyjnym jak i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zajęcia weksla komornik sądowy dokonuje zabierając weksel dłużnikowi lub osobie trzeciej. Z zajęciem weksla jest tak jak z zajęciem ruchomości to znaczy, że zając można weksel będący we władaniu dłużnika, wierzyciela lub osoby trzeciej pod warunkiem, że osoba trzecia zgadza się na dokonanie zajęcia lub wyraźnie przyznaje, że weksel ten stanowi własność dłużnika. Sprzedaż weksla odbywa się w drodze licytacji publicznej i tu znów – na podstawie przepisów o egzekucji z ruchomości. Możliwa jest też sprzedaż weksla z wolnej ręki za zgodą dłużnika i po cenie przez niego wskazanej.

Jak chodzi o egzekucję z weksla w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, to zastosowanie mają przepisy art. 96 – 96d Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 lutego, 2021

1 komentarz do 'Egzekucja z weksla'

Subscribe to comments with RSS

  1. Już to widze jak ktoś kupi weksel nie wiedząc, czy dłużnik wekslowy ma jakiś majątek. Na 99,9% licytacja będzie bezskuteczna.

    Anonim

    25 Lut 21 o 18:49

Skomentuj