Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja z majątku wspólników spółki z o.o.

2 komentarze

Pytanie: Komornik przysłał mi umorzenie całkowicie bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce z o.o. będącej moim dłużnikiem. Spółka praktycznie już nie działa, jest tylko na papierze a wspólnicy ci mają już nową spółkę też z o.o. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że wspólnicy tej spółki mają duże własne majątki wobec czego mam zamiar pozwać ich w ramach odpowiedzialności subsydiarnej. Czy mógłbym liczyć na pomoc w napisaniu pozwu o zapłatę, oczywiście za uzgodnionym wynagrodzeniem?

Przeczytaj też: Egzekucja komornicza z udziałów w spółce z o.o.

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania finansowe spółki. Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, to członkowie zarządu (a nie wspólnicy) odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają za długi spółki jeśli zarazem są / byli członkami jej zarządu, co się zdarza.

Przeczytaj też: Egzekucja z dywidendy

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 listopada, 2020

Komentarze do 'Egzekucja z majątku wspólników spółki z o.o.'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dla mnie z góry podejrzana jest spółka której udziałowcy nie zasiadają w zarządzie. Unikam współpracy z takimi.

    Heli

    21 lis 20 o 10:53

  2. Udziałowcy też mogą mieć tylko ukryty majątek.

    admin

    21 lis 20 o 11:01

Skomentuj