Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. bez zarządu. Ustanowienie kuratora.

15 komentarzy

Pytanie: Mam następujący problem. Otóż posiadam wyrok przeciwko sp. z o. o. z siedzibą (ówcześnie) w Dąbrowie Górniczej.

Po uprawomocnieniu się wyroku (styczeń 2015 r.) skierowałam wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko sp. z o. o. W trakcie egzekucji okazało się, iż rzeczona spółka nie posiada organów, brak zarządu. Tu wskażę, że w trakcie procesu zarząd jeszcze istniał, mam nawet dane prezesa zarządu (kserokopia dowodu osobistego). Komornik wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych, poprzez skierowanie do sądu wniosku o ustanowienie kuratora dla sp. z o. o. Na podstawie art. 42 k.c. skierowałam do sądu wniosek o ustanowienie owego kuratora. Sąd Rejestrowy postanowieniem oddalił wniosek wskazując, iż na postawie art. 42 k.c. nie może ustanowić kuratora do jednorazowej czynności oraz że sp. z o. o. posiada wspólnika (organ), który może powołać zarząd. W Wyniku tego komornik zwrócił wniosek, wobec braku jego uzupełnienia, a mianowicie, braku ustanowienia kuratora…

Od tego czasu minął rok. Postanowiłam odkopać sprawę i ponownie postarać się o ustanowienie kuratora, egzekucję, umorzenie egzekucji, a następnie pozwanie członków zarządu na podstawie 299 ksh. Problem w tym, że teraz to już nie wiem na jakiej postawie.

Przeczytaj też: Kurator dla osoby prawnej

Odpowiedź: Moim zdaniem należałoby ponownie wnieść do któregoś komornika o egzekucję po czym gdy znów komornik wezwie Panią do skierowania do sądu wniosku o ustanowienie kuratora, to takowy wniosek złożyć ale na podstawie art. 69 Kpc który stanowi między innymi, że dla strony nie mającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność procesową nie cierpiącą zwłoki.

A próbowała Pani jakoś sprawdzić, czy członkowie zarządu są w ogóle wypłacalni – czy jest sens ponosić koszty (w tym procesu o zapłatę przeciwko zarządowi i egzekucji)? Jeżeli Pani chce, to proszę podać namiary na tą spółkę, to poszukam w internecie.

Przeczytaj też: Wynagrodzenie kuratora dla osoby prawnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 sierpnia, 2016

Komentarze do 'Egzekucja przeciwko spółce z o.o. bez zarządu. Ustanowienie kuratora.'

Subscribe to comments with RSS

 1. Posiadam prawomocny nakaz płatniczy przeciw spółce z o.o. na kwotę około 47000,00 zł – wzrost odsetek . Sprawę prowadził komornik , sprawa została umorzona . Komornik stwierdził , iż spółka nie posiada majątku , ani nie prowadzi żadnych inwestycji. Z naszych informacji wynika , że kondycja firmy jest wcale dobra , inwestycje, a komornik z jakichś nie znanych mi powodów tej sprawy nie chciał prowadzić. Może argumenty prezes spółki przedstawił „większe” . Pragnę również nadmienić , że mam podkładkę w formie faktur vat, które wystawiałam i które podpisał mi osobiście prezes spółki . Prezes buduje dom Co o tym sądzicie?

  KB

  13 sty 20 o 17:12

 2. Skoro komornik już umorzył egzekucje, to można wnieść pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu (odpowiedzialność subsydiarna za długi spółki). Jednak skoro Pan wie o tym, że spółka prowadzi inwestycje, to można ponownie wnieść o egzekucje i wskazać komornikowi, które to inwestycje, aby zajął wierzytelności przysługujące spółce.

  admin

  13 sty 20 o 17:49

 3. Witam, czy mogę opisać swój problem przed ewentualną skargą na kuratora ustanowionego dla spółki której jestem udziałowcem?

  – nie wiem w ogóle czy takowa skarga mi przysługuje?

  jestem wspólnikiem spółki z o.o. dla której sąd ustanowił kuratora na mocy art.69 o czym dowiedziałem się już po fakcie tzn.

  po postanowieniu sądu o udzieleniu przybicia licytantowi – którego to postanowienia kurator w ogóle nie skarżył – nie kontaktował się ze spółką – kompletnie wszystko poza plecami

  czy można wspólnikowi zaskarżyć jego bezczynność? zarząd jest w trakcie powoływania – nie jest jeszcze wpisany do KRS

  Jacel

  13 paź 20 o 20:01

 4. Witam, generalnie pasywność kuratora może być podstawą do wznowienia postępowania. Dlaczego uważa Pan, że postanowienie należało zaskarżyć?

  admin

  13 paź 20 o 20:28

 5. Dziękuję za zainteresowanie moim problemem
  istotnym dla sprawy jest fakt, iż w postanowieniem z dn.25.05.2018 (z urzędu na mocy wyroku skazującego za przestępstwo skarbowe w innej sprawie) sąd wykreślił jednoosobowego prezesa zarządu spółki
  ponieważ wszczęte wcześniej postępowanie egzekucyjne było na tyle zaawansowane , że przeprowadzono licytację nieruchomości spółki w dn. 01.08.2018 – w sytuacji braku organu reprezentacji
  co według doktryny powinno zostać zawieszone na czas powołania zarządu- tutaj komornik nie zawiesił ale sąd wstrzymał się z udzieleniem przybicia do czasu powołania kuratora
  taki kurator został przez sąd powołany (24.04.2020) na podst.art.69 – lecz bez poinformowania spółki o tym fakcie – przypadkowo dowiedziałem się przeglądając KRS – żadnych pism z sądu lub kuratora , nic , inna korespondencja normalnie regularnie doręczana spółce
  kurator powiedział mi, że wydano już postanowienie o przybiciu, nie zostało ono zaskarżone przez niego bo nie znalazł podstaw –
  te podstawy ja mu wskazałem w postaci niezawieszenia postępowania przez komornika co było jego obligatoryjnym obowiązkiem lub też ewentualnego wniosku o aktualizację wyceny nieruchomości (jak czytam na forach w internecie)
  kurator nie zrobił nic,nie napisał nic, nie zadzwonił z informacją, nic kompletnie nic tak jakby go nie było – ale nieruchomości już też nie ma – postanowienie wydano 14.07 a licytant miał podobno 30 dni na zapłatę ceny
  dlatego nie wiem czy bez zarządu, jak wspólnik mogę zaskarżyć takie “pseudo kuratorowanie” ?

  Jacel

  13 paź 20 o 20:45

 6. W mojej ocenie jest Pan jako wspólnik uprawniony do złożenia do sądu skargi na pasywność kuratora jednak zaznaczam, że uważam tak jedynie zdroworozsądkowo, nie natrafiłem na orzecznictwo w podobnej sprawie. Jeżeli bowiem nie Pan, to nikt inny tego nie zaskarży. Nad kuratorem sprawuje nadzór sąd który go ustanowił, zgodnie z Art. 42 § 1 KC. Nasuwa mi się pytanie czy sąd nie powinien aby z urzędu zareagować. Prosiłbym o informacje o efekcie skargi.

  admin

  13 paź 20 o 20:54

 7. Dziękuję, faktycznie właśnie brak jest podobnych sytuacji i orzeczeń na które można by się było powołać lub nimi wesprzeć, skladam zatem skargę wraz z wnioskiem o wnozwienie postępowania
  Nic innego mi nie pozostaje

  Jacel

  14 paź 20 o 05:14

 8. Czy wie Pan w jaki sposób spółka-dłużnik może być reprezentowana na licytacji komorniczej, celem wstrzymania licytacji, w momencie gdy brak w niej zarządu? Pomimo braku zarządu mamy obawy o działania komornika i sędziego (błędne powiadomienie wierzyciela i dłużnika i brak reakcji komornika na to) i chcielibyśmy umocować kogoś – dać pełnomocnictwo – do składania wniosków na licytacji komorniczej.

  pat

  25 sty 21 o 13:49

 9. Pełnomocnika do prowadzenia spraw spółki na zewnątrz może powołać tylko zarząd (członek zarządu), nie może tego uczynić zgromadzenie wspólników. Takie też stanowisko zajął Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 15 czerwca 2012 roku, sygn. akt II CSK 217/11). Skoro zarządu nie ma, to w mojej ocenie, zgromadzenie wspólników powinno powołać członka zarządu choćby tylko po to, aby ten takiego pełnomocnika ustanowił a następnie członek zarządu może zostać odwołany / złożyć rezygnację a spółkę będzie reprezentował ten samoistny prokurent który będzie mógł skutecznie poinformować sąd, że postępowanie egzekucyjne musi zostać zawieszone z racji tego, że spółka nie ma zarządu (podstawa prawna: art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c.). Samoistny prokurent bowiem owszem, jest pełnomocnikiem spółki ale nie jest jej zarządem. Zawieszenie będzie trwało do czasu powołania nowego zarządu albo do czasu ustanowienia przez sąd na wniosek wierzyciela, kuratora dla spółki na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego. Należy bowiem pamiętać o tym, nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, uprawnia kuratora do reprezentowania spółki do czasu powołania nowego zarządu.

  admin

  25 sty 21 o 13:58

 10. Jeżeli korespondencja od komornika wysyłana na adres spółki uwidoczniony w KRS powraca z wpisem “adresat wyprowadził się” to i w takiej sytuacji należy powołać kuratora dla doręczeń?

  Zenobi

  15 lip 21 o 19:20

 11. Nie, taki adres który widnieje w KRS uważa się urzędowo za aktualny nawet jeżeli spółka wyprowadziła się spod tego adresu a przesyłka wraca z adnotacja jak Pan napisał (albo “adresat nieznany”).

  admin

  15 lip 21 o 21:09

 12. Jeżeli spółka jest bez zarządu to marne widoki na skuteczną egzekucje od takiej spółki i tyle. Szkoda zachodu moim zdaniem.

  Anonim

  22 lip 21 o 08:05

 13. Niekiedy spółka taka posiada nieruchomość do której można skutecznie skierować egzekucję. Co prawda zazwyczaj jest taka nieruchomość z hipotekami więc nieuprzywilejowany wierzyciel nie uzyska zaspokojenia należności ale już przykładowo były pracownik owszem co najmniej częściowo.

  Tomaszek

  17 sie 21 o 14:37

 14. Dlaczego pracownik częściowo uzyska zapłatę z egzekucji z nieruchomości?

  Falken

  20 sie 21 o 11:38

 15. Egzekucja wynagrodzenia za prace pierwszeństwo ma do wysokości trzech minimalnych pensji.

  admin

  23 sie 21 o 09:57

Skomentuj