Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja należności pracowniczych

3 komentarze

Pytanie: Chciałbym zasięgnąć Pana opinii w sprawie dotyczącej egzekucji moich należności pracowniczych z nieruchomości która już kiedyś była bezskutecznie licytowana. Komornik na podstawie tytułu wykonawczego Burmistrza w postepowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela przeciwko mojemu dłużnikowi – spółce z o. o. przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości. W księdze wieczystej nr KW-… ja jako osoba fizyczna, występuję jako jeden z wielu wierzycieli hipotecznych. Czy wg kolejności wpisów mam szanse odzyskać w jakiejś części zaległe wynagrodzenie? W miarę możliwości i czasu proszę o opinię w tej kwestii.

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia za pracę – wzór

Odpowiedź: Nie podejmuję się oszacowania szans na odzyskanie (części) należności dzięki hipotece przymusowej którą to zabezpieczone należności znajdują się na piątym miejscu w kolejności zaspokajania zgodnie z art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego ale…

Na trzecim miejscu w kolejności zaspokajania zgodnie z ww. przepisem znajdują się należności z tytułu wynagrodzenia za pracę za okres trzech miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia ustawowego czyli trzykrotność wynagrodzenia minimalnego i odzyskanie tej kwoty jest niemal pewne w przypadku sprzedaży nieruchomości ponieważ wyżej w kolejności zaspokajania są tylko koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym oraz należności alimentacyjne (których zapewne nie ma gdyż dłużnikiem jest spółka z o.o. a nie człowiek…).

Przeczytaj też: Zgłoszenie wierzytelności pracowniczych w postępowaniu upadłościowym

Koniecznie jednak proszę złożyć ponowny wniosek o wszczęcie egzekucji Pana należności z wyroku sądu pracy gdyż tylko wtedy będzie Pan w trzeciej kategorii zaspokajania. Nie ma to bowiem znaczenia, że hipoteka przymusowa ustanowiona na Pana rzecz jest opisana jest jako dotycząca należności z tytułu pracy bowiem jak wszystkie inne hipoteki należy dopiero do piątej kategorii zaspokajania. Piszę o tym ponieważ w przypadku licytacji nieruchomości zaspokajania są nawet tacy wierzyciele hipoteczni, którzy nie złożyli wniosku o przyłączenie ich do egzekucji: https://pamietnikwindykatora.pl/egzekucja-hipoteki-przymusowej/ jednak Pan powinien taki wniosek złożyć.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 stycznia, 2021

Komentarze do 'Egzekucja należności pracowniczych'

Subscribe to comments with RSS

 1. Chciałbym się dowiedzieć, czy egzekwując wynagrodzenie komornik ma więcej uprawnień jak w egzekucji innych należności?

  takija

  28 sty 21 o 15:00

 2. W tym momencie nie kojarzę jakichś ekstra uprawnień. Są natomiast te należności uprzywilejowane w egzekucji (wyższa kategoria zaspokajania) o czym we wpisie wyżej.

  admin

  28 sty 21 o 16:10

 3. Dzięki temu pierwszeństwu egzekucji do trzech pensji minimalnych odzyskałem całe zaległ wynagrodzenie, inni wierzyciele – firmy nie odzyskały w egzekucji nic, zus i urząd skarbowy wzięli wszystko (minus to co dla mnie).

  Anonim

  3 lut 21 o 18:53

Skomentuj