Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja komornicza z udziałów w spółce z o.o.

Jeden komentarz

Pytanie: Przeczytałem Twój artykuł właśnie,( bardzo ciekawy ) o zakładaniu spółek z o.o. przez osoby zadłużone. Właśnie jestem na etapie, powiedzmy ”szukania innej drogi”, która umożliwiłaby mi w końcu na rozpoczęcie od nowa działalności, dzięki której może zacznę w końcu po 4 latach żyć.

Po utracie wszystkiego – dosłownie – od rodziny, dzieci po majątek, firmę, którą budowałem przez 8 lat oraz życiu na pokoju za granicą. – rozpocznę w miarę normalne życie, gdzie słowo normalne jest mocno powiedziane.
Otóż, chcę rozpocząć na nowo działalność w kraju, ale nie uśmiecha mi się status osoby prowadzącej działalność. Myślę o spółce z o.o. ,ale niestety przeszkodą jest jeszcze egzekucja komornicza. Chciałbym przyspieszyć jej spłatę stąd myśl o powrocie do biznesu.

Przeczytaj też: Egzekucja z dywidendy

Ten artykuł mówi o tym właśnie co już było wiadomo w 2013 roku, nie wiem na ile przepisy do dnia dzisiejszego się w tej sprawie zmieniły. Moja wiedza mówi także ,że takie egzekucje mają miejsce w przypadku posiadania spółki bądź posiadania udziałów czy to większościowych czy mniejszościowych. Polegają one na sprzedaży wielkości udziałów w spółce oraz wyprzedaży majątku jej, a pieniądze ze sprzedaży są zwracane współwłaścicielowi w takich procentach do jakich wielkości posiadał udziały w tejże spółce.

Pytanie do Ciebie, czy faktycznie takie ryzyko istnieje? czy gdybym miał spółkę w 100% udziałem własnym to czy tę spółkę komornik postawi w stan upadłości i wyprzeda moje 100%? Majątek tejże spółki zostanie wyprzedany? czy też to nie taka prosta sprawa prosperującą spółkę od tak zabrać i sprzedać, a dłużnika jak zwykle zostawić bez możliwości zarabiania i spłacania zobowiązań. Pytanie też, po jakim czasie od rejestracji jest w stanie się ów komornik dowiedzieć, że posiadam taką spółkę?

Przeczytaj też: Prywatne długi a spółka z o.o.

Odpowiedź: Komornik może prowadzić egzekucję z udziałów dłużnika które ten ma w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast nie może jej postawić ani w stan upadłości ani likwidacji i spieniężyć jej majątku celem zaspokojenia wierzyciela udziałowca a nie spółki z o.o. Nawet, jeżeli udziałowiec ten ma 100% udziałów.

Znalezienie nabywcy na udziały w spółce, nie jest łatwe. Osobie niezorientowana w sprawach spółki praktycznie bardzo trudno ocenić, czy wycena dokonana przez biegłego rewidenta jest rzetelna. A żeby w ogóle doszło do licytacji, to wartość udziałów musi wycenić biegły. Koszty takiej wyceny są wysokie i musiałby je z góry pokryć wierzyciel egzekwujący; zapewne wielu wierzycieli odstraszyłoby to i zrezygnowaliby z zamiaru prowadzenia egzekucji z udziałów.

Egzekucję można prowadzić nie tylko z samych udziałów ale i z dywidendy przysługującej udziałowcowi.

Nadmieniam jednak, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 14.09.2005, III CZP 57/05, z mocy egzekucyjnego zajęcia udziałów dłużnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wierzyciel NIE może wykonywać uprawnień do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników i do głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez wspólników.

Przeczytaj też: Egzekucja z majątku wspólników spółki z o.o.

Wraz z zarejestrowaniem spółki z o.o. Twoje dane jako wspólnika zostałyby wpisane do KRS i praktycznie od razu komornik mógłby się dowiedzieć, że jesteś udziałowcem czyli wspólnikiem (jedynym). Nie jestem pewien, czy na zapytanie do Krajowego Rejestru Sądowego o to, czy figurujesz jako udziałowiec, komornik uzyskałby odpowiedź tzn. czy KRS jest w stanie sprawdzić to w systemie (podejrzewam, że tak). Istnieje jednak niejeden komercyjny serwis umożliwiający takie sprawdzenie i zapewne z takiej drogi sprawdzenia komornik albo wierzyciel mógłby skorzystać. Wystarczy nawet w Google wpisać imię i nazwisko + KRS i będzie można zobaczyć czy ktoś z takim imieniem i nazwiskiem i rocznikiem figuruje w KRS (a uiściwszy opłatę, dowiedzieć się w jakim charakterze figuruje i w którym podmiocie).

Przeczytaj też: Komornik a spółka cywilna

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 komentarz do 'Egzekucja komornicza z udziałów w spółce z o.o.'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeszcze nie słyszałem aby komornikowi udało się zlicytować udziały w jakiejś spółce albo nawet żeby to takowej przystąpił. Koszt oszacowania udziałów przez biegłego sądowego rewidenta jest dla większości wierzycieli zaporowy.

    Adam

    24 cze 21 o 20:47

Skomentuj