Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja komornicza wyroku karnego

2 komentarze

Pytanie: Jak przedstawia się egzekucja komornicza wyroku karnego? Mam wyrok karny przeciwko pewnemu złodziejowi, sąd skazał go na karę 10 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i na obowiązek naprawienia szkody czyli zwrócenia w gotówce tego co ukradł – 15 000 złotych w terminie dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku.

Odpowiedź: Po prostu, gdy minie wyznaczony w wyroku termin na zapłatę, może Pan skierować do komornika ten wyrok wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji i komornik będzie prowadził egzekucję według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, tak jak w przypadku np. nakazu zapłaty wydanego przez wydział cywilny sądu tylko bez odsetek gdyż te nie zostały zasądzone w wyroku karnym. Jeżeli chce Pan dochodzić zapłaty odsetek, to musi Pan wytoczyć powództwo cywilne o ich zapłatę.

Egzekucja komornicza może być prowadzona ze wszelkich składników majątkowych dłużnika, w tym z jego dochodów.

Jeżeli egzekucja komornicza będzie bezskuteczna a tak się dzieje nader często w przypadku wyroków karnych, to pozostaje jeszcze wywarcie presji na dłużniku tym, że wobec nienaprawienia szkody sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary. Niektórzy z nich w takiej sytuacji przynajmniej częściowo regulują zapłatę (z ukrytego mienia jakie posiadają, którego to mienia nie jest w stanie namierzyć komornik).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 lutego, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Egzekucja komornicza wyroku karnego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Od kiedy wnosić o zasądzenie odsetek, od dnia dokonania przestępstwa (kradzieży, oszustwa)?

    Lijas

    27 Lut 21 o 11:49

  2. W przypadku kradzieży będą to odsetki od dnia dokonania kradzieży a w przypadku na przykład wyłudzenia towaru na fakturę, odsetki od dnia następnego po upływie terminu zapłaty.

    admin

    27 Lut 21 o 12:40

Skomentuj