Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja alimentów z wniosku matki pełnoletniego wierzyciela

2 komentarze

Pytanie: Mam dwoje dzieci, z których jedno jest pełnoletnie od września 2014. Matka złożyła wniosek o egzekucję alimentów obojga dzieci (były opóźnienia w spłacie, matka była na bieżąco informowana i wywiązywałem się z każdej deklaracji, ale to inny temat).

W zakresie pełnoletniego dziecka wniosek jest – w mojej opinii – bezprawny, po pierwsze i przede wszystkim dlatego, że matka nie jest już przedstawicielem ustawowym tego dziecka, po drugie z powodu III CZP 14/77 (p. 7 i 8).

Piszę właśnie do komornika wniosek o umorzenie bezprawnie zawnioskowanej egzekucji dotyczącej pełnoletniego dziecka. (Dostawało ono ode mnie pieniądze bezpośrednio na konto bankowe, matka chce te pieniądze zawłaszczyć, ale to chyba też nie ma tu znaczenia.)

Jednocześnie będę składać skargę do odnośnego sądu na czynność komornika (wszczęcie egzekucji na podstawie bezprawnie złożonego wniosku – komornik nie zweryfikował dat urodzenia dzieci, mimo że są na tytule wykonawczym!).

Przeczytaj też: Dłużnik alimentacyjny pracuje na czarno

Przyszło mi jednak do głowy, że być może istnieje podstawa prawna do tego, żebym podważył wszczęcie egzekucji w całości.

Nie chodzi mi o unikanie płatności, płaciłem na dzieci od ich urodzenia i jestem z nimi (a one ze mną na szczęście) bardzo związany emocjonalnie i będę na nie płacić, nie dlatego, że mam pismo od komornika. Chodzi mi o utrudnienie złośliwych działań matki dzieci.

W stosunku do drugiego dziecka egzekucja jest zasadna (było opóźnienie w zapłacie alimentów, zresztą nawet opóźnienia nie trzeba, żeby rozpocząć egzekucję), ale pod jedną sygnaturą akt komornika figurują oboje dzieci, a dla jednego z nich egzekucja jest obecnie ewidentnie bezprawna.

Przeczytaj też: Czy dłużnik alimentacyjny może wyjechać za granicę?

Stąd też moje pytanie: czy istnieje w wyżej opisanej sytuacji jakiś sposób prawnego uzasadnienia wniosku do komornika (i skargi do sądu) u umorzenie tej egzekucji w całości?

(Mam pełną świadomość, że matka ponowi wtedy – po ewentualnym umorzeniu – wniosek, już prawidłowo, tzn tylko na jedno dziecko.)

Pismo będę nadawać jutro, jeśli to nie kłopot, to super byłoby, gdyby – jeśli w ogóle ma Pan czas na odpowiedź – udało się Panu odpowiedzieć dziś. Jeśli się nie da wnioskować o umorzenie w całości, to wystarczy krótka odpowiedź “nie da się” 😉

Myślę, że to ogólnie ciekawe pytanie na stronę, bo takich sytuacji jest na pewno dużo w praktyce.

Przeczytaj też: Egzekucja alimentów bezpośrednio u pracodawcy

Odpowiedź: Nigdy nie prowadziłem windykacji alimentów ale pozwalam sobie odpowiedzieć Panu, co w mojej ocenie należałoby zrobić w tej sytuacji. Wniosek egzekucyjny podpisany przez matkę jako byłego przedstawiciela ustawowego obecnie (i w momencie złożenia wniosku) już pełnoletniego uprawnionego do otrzymywania alimentów dziecka istotnie jest niezgodny z prawem i komornik na podstawie tegoż nie powinien wszczynać egzekucji. Jedynie wierzyciel czyli już pełnoletnie dziecko może skutecznie wnieść o egzekucję należnych jemu alimentów. I w zasadzie zrobiłbym tak, jak Pan chce zrobić a więc zażądał od komornika zwrócenia wniosku matce dziecka jako niedopuszczalnego i zaprzestania egzekucji z powołaniem się na wskazaną przez Pana uchwałę Sądu Najwyższego a w szczególności pkt 7 tejże uchwały który stanowi, że:

Przeczytaj też: Zniesienie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną

W przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

Warto by tu komornikowi zaznaczyć, że ma zwrócić bezprawny wniosek – zaprzestać egzekucji a nie że on sobie będzie kontynuował egzekucję z tą różnica, ze wyegzekwowane kwoty będzie przekazywał bezpośrednio uprawnionemu. Jeśli uprawniony zechce, to sam złoży wniosek egzekucyjny przecież. Postraszyłbym komornika skargą, jeśli natychmiast nie zaprzestanie bezprawnej egzekucji natomiast z samą skargą wstrzymałbym się, bo opłacić ją trzeba – 100 zł. Oczywiście trzeba mu wskazać, że dziecko jest już pełnoletnie.

Przeczytaj też: Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek dłużnika

Jeżeli komornik zdążył wyegzekwować od Pana jakąś kwotę, to według mnie może Pan żądać od niego zwrotu tejże a już bezwzględnie tej kwoty która na Panu komornik zarobił czyli opłaty stosunkowej (prowizji) pobieranej od ściąganych kwot przez komorników. Co do bowiem samej należności przekazanej bezprawnie matce uprawnionego, to już można to inaczej załatwić, np. za zgodą uprawnionego (jeżeli matka przekazała mu pieniądze) zaliczyć tę kwotę jako przekazaną mu przez Pana.

Nie sądzę natomiast aby udało się umorzyć egzekucję prowadzoną na rzecz drugiego, jeszcze małoletniego dziecka.

Przeczytaj też: Komornik nie przekazuje alimentów

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 lutego, 2015

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Egzekucja alimentów z wniosku matki pełnoletniego wierzyciela'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ciekawi mnie ile w skali całego kraju naszego jest takich oszukańczych egzekucji czyli nienależnych już alimentów. Zakładam, że niemało. Kiedy to mamusia, rzadziej tatuś jako opiekun prawny, bierze kasę.

    Wacek

    12 maj 21 o 13:12

  2. Dłużnik alimentacyjny przecież może zażądać przedłożenia dowodu na okoliczność, że alimenty dalej się należą.

    Anonim

    18 cze 21 o 16:27

Skomentuj