Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja alimentów z majątku wspólnego małżonków

2 komentarze

Pytanie: Mój narzeczony ma komornika za alimenty z poprzedniego małżeństwa. Czy po ślubie komornik może ścigać te alimenty z naszego majątku wspólnego? Pytam a to ponieważ zgodnie z tym co się dowiedziałam, to istnieją przypadki zajęcia i egzekucji z majątku współmałżonków nawet jeżeli tylko jedno z nich jest dłużnikiem w sprawie.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć współwłasność

Odpowiedź: Absolutnie nie jest możliwa egzekucja alimentów z majątku wspólnego małżonków jeżeli tylko jedno z nich jest dłużnikiem alimentacyjnym. Aby mogło dojść do egzekucji z majątku wspólnego gdy dłużnikiem jest jeden ze współmałżonków, potrzebna jest klauzula wykonalności przeciwko drugiemu współmałżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku wspólnego. Taką klauzulę wykonalności wierzyciel może uzyskać tylko wtedy jeżeli wykaże, że zobowiązanie finansowe zostało zaciągnięte za jego zgodą. Zważywszy na specyfikę zobowiązania alimentacyjnego coś takiego oczywiście nie jest możliwe.

Przeczytaj też: Składniki majątku osobistego współmałżonka

Istnieje tylko jeden składnik majątku wspólnego z którego komornik może prowadzić egzekucję w omawianym przypadku. Jest nim wspólne konto bankowe: https://pamietnikwindykatora.pl/zajecie-wspolnego-konta-bankowego-wspolmalzonkow/.

Przeczytaj też: Egzekucja alimentów opłaty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Egzekucja alimentów z majątku wspólnego małżonków'

Subscribe to comments with RSS

  1. I może zabrać z takiego wspólnego konta wszystkie środki nie patrząc na to, czy wniósł je mąż czy żona?

    Ani

    22 sty 21 o 16:33

  2. Nie może zabrać wszystkich lecz tylko część przypadającą dłużnikowi na podstawie jego udziału w rachunku bankowym.

    admin

    22 sty 21 o 18:50

Skomentuj