Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja administracyjna a minimalne wynagrodzenie

2 komentarze

Pytanie: Po prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej mam długi, w tym również za niezapłacone podatki oraz składki zus. Lada dzień spodziewam się wszczęcia przeciwko mnie egzekucji administracyjnej czyli przez komornika skarbowego. A od lutego mam podjąć pracę i to na umowę o pracę. Jest to praca załatwiona dzięki znajomościom, z pensją wyższą od minimalnej ustawowej.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna za granicą

Gdyby to była egzekucja prowadzona przez komornika sądowego to wiem że miałbym zagwarantowana kwotę wolną na wynagrodzeniu w wysokości właśnie pensji minimalnej (nie mam długów z tytułu alimentów a jedynie te podatki, zus oraz w stosunku do dwóch firm – dostawców towaru). Czy w egzekucji administracyjnej podatków i zus też przysługuje kwota wolna w wysokości minimalnego wynagrodzenia? Nie znajduję na ten temat nic w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przeczytaj też: Wynagrodzenie minimalne a komornik

Odpowiedź: Przepis o kwocie wolnej od zajęcia wynagrodzenia nie znajduje się w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ani też (gdy chodzi o egzekucję sądową) w kodeksie postępowania cywilnego. Znajduje się natomiast w Kodeksie pracy. I tak też, art. 871 § 1 ust. 1 Kodeksu pracy stanowi, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna za granicą

A zatem zgodnie z powyższym tak, kwota wolna w egzekucji wynagrodzenia jest taka sama w egzekucji administracyjnej (prowadzonej przez urząd skarbowy) i egzekucji sądowej (czyli prowadzonej przez komornika sądowego).

Przeczytaj też: Kwota wolna od zajęcia na koncie bankowym w egzekucji administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Egzekucja administracyjna a minimalne wynagrodzenie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy w przypadku dochodów z kilku źródeł sumuje się je do obliczenia kwoty zajęcia tak jak w egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego?

    Cela

    9 lut 21 o 09:53

  2. Tak.

    admin

    9 lut 21 o 11:23

Skomentuj