Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Doręczenie pozwu i nakazu zapłaty za granicę

2 komentarze

Pytanie: W jaki sposób mam pozwać dłużnika który jest Polakiem, zameldowany jest w Polsce i w Polsce powstał dług jego ale obecnie mieszka i pracuje za granicą? Znam adres, w Holandii. Chciałem normalnie nakaz zapłaty otrzymać w polskim sądzie ale wyczytałem, że polskie sądy nie doręczają pozwów i nakazów zapłaty na zagraniczne adresy.

Przeczytaj też: Długi a wyjazd za granicę

Odpowiedź. Już doręczają, nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie. Przepisy: art. 4921 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 5021 Kodeku postępowania cywilnego wykluczające możliwość doręczania nakazów zapłaty za granicę zostały uchylone. W aktualnym stanie prawnym, stosownie do art. 1133 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd może doręczyć pisma sądowe osobie przebywającej lub mającej siedzibę za granicą pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeżeli taki sposób dopuszcza prawo państwa, w którym ma nastąpić doręczenie. Jeżeli nie jest możliwe doręczenie z powodu odmowy wykonania wniosku przez sąd lub inny organ państwa wezwanego lub długotrwałego niewykonywania wniosku, sąd może doręczyć pisma pocztą poleconą także wówczas, gdy takiego sposobu nie dopuszcza prawo państwa, w którym ma nastąpić doręczenie.

Przeczytaj też: Dłużnik za granicą a polski komornik

Można też tu przywołać art. 4802. § 2 kpc zgodnie z którym jeżeli pozwany mieszka lub ma siedzibę za granicą, a nie ma przedstawiciela w kraju, to w nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie miesiąca od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia. Ww. termin dotyczy doręczenia nakazu zapłaty w obrębie Unii Europejskiej. Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące.

Przeczytaj też: Dłużnik za granicą a majątek w Polsce

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 listopada, 2020

Komentarze do 'Doręczenie pozwu i nakazu zapłaty za granicę'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co z nakazem wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym czyli przez e-sąd?

    Jaku

    12 kw. 21 o 17:21

  2. Nakaz zapłaty w EPU nie zostanie wydany jeżeli pozwany mieszka (przebywa) / ma siedzibę za granicą (art. 50528 § 2 kpc).

    admin

    12 kw. 21 o 17:27

Skomentuj