Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Doręczenie odpisu pisma stronie przeciwnej

Brak komentarzy

Pytanie: Mam sprawę. Pozwałem pożyczkobiorcę, sąd wydał nakaz zapłaty, pożyczkobiorca przekazał temat radcy prawnemu który sprzeciw wniósł. To że pożyczka została udzielona i niespłacona jest tak oczywiste, że ja dalej sam działam tzn. prawnika nie zaangażowałem. Odpisałem na sprzeciw – pismo i odpis wysłałem do sądu, prawnik pożyczkobiorcy odpowiedział ale od razu do mnie, nie przez sąd. Można prosić o szybką poradę, czy ja też mam jemu bezpośrednio odpisać i drugie pismo do sądu?

Przeczytaj też: EPU – doręczenie elektroniczne

Odpowiedź: Może Pan w dalszym ciągu pismo procesowe i odpis pisma wysyłać do sądu a sąd wyśle odpis pozwanemu (pełnomocnikowi pozwanego). Jest to wygodniejsze i tańsze. Sposób doręczania pism stronie przeciwnej o którym Pan napomknął jest zgodny z art. 132 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego obowiązującym w toku sprawy radcę prawnego, adwokata, rzecznika patentowego oraz radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą.

Przeczytaj też: Ustanowienie kuratora dla doręczeń

Proszę niczego nie lekceważyć pomimo tego, że roszczenie jest bezsporne. Nie można też wykluczyć tego, że pozwany powoła fałszywego świadka na okoliczność tego, że rzekomo zwrócił Panu pożyczkę nie otrzymawszy potwierdzenia od Pana a (możliwe że skorumpowany) sędzia da temu wiarę; proszę przeczytać: Swobodna ocena dowodów przez sędziego. Takie ryzyko istnieje zwłaszcza wówczas gdy jedna strona występuje bez pełnomocnika a strona przeciwna z pełnomocnikiem który zna się z sędzią.

Przeczytaj też: Doręczenie pozwu i nakazu zapłaty za granicę

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Skomentuj