Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Do kogo trafia rękojmia która przepadła w licytacji nieruchomości?

8 komentarzy

Pytanie: Do kogo trafiają środki z wpłaconej rękojmi w przypadku braku uiszczenia całej opłaty po wygraniu licytacji? Do komornika czy wierzyciela? Po jakim czasie od takiej niesfinalizowanej sprzedaży przedmiot może zostać ponownie wystawiony do licytacji?

Przeczytaj też: Niestawienie się na licytacji a przepadek rękojmi

Odpowiedź: Odpowiedzi na te pytania zawarte są w poniższych przepisach kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 969 § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 970. Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie przybicia wierzyciel może żądać wyznaczenia ponownej licytacji.

Ponowna licytacja odbędzie się na warunkach tej po której nabywca nie uiścił ceny.

Przeczytaj też: Licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 czerwca, 2024

Komentarze do 'Do kogo trafia rękojmia która przepadła w licytacji nieruchomości?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy w licytacji ruchomości przepadająca rękojmia też jest w takie sposoby zagospodarowywana?

  Adrian

  21 cze 24 o 12:18

 2. Tak.

  admin

  21 cze 24 o 12:44

 3. Ile wynosi taka rękojmia w licytacji do nieruchomości?

  x

  4 lip 24 o 12:33

 4. Jedną dziesiątą sumy oszacowania nieruchomości.

  admin

  5 lip 24 o 06:46

 5. Mam dłużnika który nie kwapi się ze spłatą długu od 7 lat. Dostałem propozycję sprzedaży go do firmy zajmującej się egzekwowaniem długów. Czy bez wycofywania takiej sprawy od komornika mogę taki dług sprzedać? Czy gdybym musiał wycofać egzekucje to komornik każe mi coś zapłacić?

  Adam

  4 lip 24 o 20:30

 6. admin

  5 lip 24 o 06:49

 7. Czy można uzyskać zwolnienie z wpłacenia rękojmi do licytacji z nieruchomości?

  Anna

  5 lip 24 o 19:01

 8. Art. 964 kpc
  § 1. Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem.
  § 2. Jeżeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzającym wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.

  admin

  6 lip 24 o 16:28

Skomentuj