Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Dłużnik zapłacił po wniesieniu pozwu

Jeden komentarz

Pytanie: Wierzyciel przesłał mi – dłużnikowi mailem skan pierwszej strony pozwu o zapłatę przeciwko mnie, z pieczęcią biura podawczego sądu. Widać, że pozew wniósł samodzielnie a nie za pośrednictwem prawnika. Jeszcze tego samego dnia zapłaciłem wierzycielowi na jego konto bankowe i następnego dnia w odpowiedzi na jego maila załączyłem potwierdzenie wykonanego przelewu. Co teraz z kosztami procesowymi, on przy wniesieniu pozwu musiał uiścić opłatę sądową, czy opłata sądowa obciąża dłużnika w takiej sytuacji? Sąd na 99% jeszcze nie rozpatrzył pozwu przed dokonaniem przeze mnie zapłaty.

Przeczytaj też: Jakie koszty sądowe ponosi dłużnik?

Odpowiedź: Powód – wierzyciel powinien w takiej sytuacji bezzwłocznie cofnąć pozew przez co odzyska całą opłatę sądową. Art. 79 ust. 1 pkt 1 b) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę pisma cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma stronie.

Przeczytaj też: Cofnięcie pozwu a zwrot opłaty sądowej

Jeżeli powód nie cofnie pozwu i sąd wyda nakaz zapłaty, to pozwany – Pan może wnieść sprzeciw domagając się oddalenia powództwa (w tym także w zakresie zwrotu opłaty sądowej od pozwu uiszczonej przez powoda) dołączając do pozwu potwierdzenie spłaty długu.

Przeczytaj też: Zwolnienie z opłaty sądowej od pozwu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 września, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Dłużnik zapłacił po wniesieniu pozwu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Hm, dobry sposób, przesłać dłużnikowi skan pozwu z pieczęcią biura podawczego, zmobilizuje niejednego do zapłaty, warto też dopisać, że jeśli się pospieszy z zapłatą, to nie poniesie kosztów sądowych.

    gena

    20 wrz 22 o 19:46

Skomentuj