Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Darowizna samochodu bez zgody małżonka

9 komentarzy

Pytanie: Chciałbym ustalić, czy w przypadku otrzymania darowizny w postaci samochodu od osoby samodzielnie nieuprawnionej do dokonania tej darowizny – ojca a samochód jest wspólnością małżeńską, to też obdarowany może powołać się na dobrą wiarę jak w przypadku nieruchomości o czym pisał Pan tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/uniewaznienie-darowizny-bez-zgody-malzonka/? Mama jako małżonek nic o darowiźnie nie wiedziała czyli nie wyraziła zgody. Czy obdarowany który otrzymał samochód będąc w dobrej wierze może go w takiej sytuacji zatrzymać?

Przeczytaj też: Czy mąż może sprzedać samochód bez zgody żony?

Odpowiedź: Tak, w przypadku darowizny w postaci ruchomości a więc i samochodu, obdarowany może powołać się na art. 169 § 1 Kodeksu cywilnego który to przepis stanowi, że jeżeli osoba nie uprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze. A zatem, jeżeli w takiej sytuacji brak złej wiary u obdarowanego, to darowizna jest skuteczna pomimo tego, że zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do dokonania darowizny z majątku wspólnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Przeczytaj też: Darowizna a majątek wspólny

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 marca, 2021

kategoria inne

tag

Komentarze do 'Darowizna samochodu bez zgody małżonka'

Subscribe to comments with RSS

 1. No to w końcu jest taka darowizna bez zgody współmałżonka ważna czy nie jest ważna?

  Anonim

  20 mar 21 o 11:04

 2. No przecież wyjaśniłem, że jeżeli obdarowany przyjmuje taką darowiznę nie w złej wierze (lecz w dobrej wierze), to darowizna jest ważna. Dobra wiara polega w tym wypadku na tym, że obdarowany jest przekonany, że darczyńca jest uprawniony do dokonania darowizny w postaci samochodu czyli że samochód jest tylko jego własnością.

  admin

  20 mar 21 o 11:12

 3. Ok. A co w sytuacji kiedy jest małżeństwo – córka mieszka z nimi, więc wie, że są w związku małżeńskim i mają wspólność ustawową. Tata kupuje samochód. Mamy nie ma w dowodzie rejestracyjnym, ponieważ z mocy prawa i tak jest współwłaścicielem. Tata umiera. Kilka dni przed śmiercią córka daje mu do podpisania papier, w którym ojciec oddaje jej samochód. Czy można traktować to jako złą wiarę? Wiedziała o istnieniu wspólności. Być może nie wiedziała, że nie trzeba widnieć w dowodzie by być współwłaścicielem.

  grzegorz

  26 lip 22 o 21:26

 4. Zgodnie z art. kc istnieje domniemanie dobrej wiary. Osoba która chciałaby doprowadzić do unieważnienia tej darowizny musiałaby wykazać, że córka wiedziała o wspólności majątkowej czyli że działała w złej wierze. Sąd być może uznałyby że, faktycznie, skoro mieszkała z rodzicami to wiedziała o wspólności majątkowej ale nie mamy co do tego pewności. Mogłaby zaprzeczać twierdząc np. że ojciec powiedział jej, że dokonał z żoną rozdzielności majątkowej. Sąd oczywiście nie musi jej uwierzyć.

  admin

  27 lip 22 o 03:08

 5. Jeżeli darczyńca jest w związku małżeńskim o czym obdarowany najczęściej wie to samochód jest wspólny więc obdarowany przyjmuje darowiznę w złej wierze, prawda?

  Anonim

  20 mar 21 o 11:17

 6. Niekoniecznie ponieważ po pierwsze, samochód mógł zostać nabyty przez darczyńcę przed zawarciem związku małżeńskiego i wtedy jest to składnik jego osobistego a nie wspólnego majątku. Po drugie, mógł zostać nabyty po zawarciu związku małżeńskiego ale ze środków stanowiących majątek osobisty darczyńcy i wtedy taki samochód też jest składnikiem jego odrębnego a nie wspólnego majątku. W obu takich przypadkach zgoda małżonka do dokonania darowizny nie jest potrzebna.

  admin

  20 mar 21 o 11:25

 7. Gdy samochód jest współwłasnością małżeńską to w dowodzie rejestracyjnym wpisani są oboje? Jeżeli tak, to o dobra wiara darczyńcy wykluczona?

  Anonim

  20 mar 21 o 18:48

 8. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jest zazwyczaj chyba tylko jeden właściciel. Obdarowany może zatem powołać się na dobrą wiarę.

  kaban

  3 wrz 21 o 22:17

 9. To może chociaż współmałżonek bez wiedzy którego dokonana została darowizna z majątku wspólnego może od obdarowanej osoby żądać zapłaty połowy wartości darowizny?

  Magda

  30 wrz 21 o 10:36

Skomentuj