Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Darowizna samochodu bez zgody małżonka

7 komentarzy

Pytanie: Chciałbym ustalić, czy w przypadku otrzymania darowizny w postaci samochodu od osoby samodzielnie nieuprawnionej do dokonania tej darowizny – ojca a samochód jest wspólnością małżeńską, to też obdarowany może powołać się na dobrą wiarę jak w przypadku nieruchomości o czym pisał Pan tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/uniewaznienie-darowizny-bez-zgody-malzonka/? Mama jako małżonek nic o darowiźnie nie wiedziała czyli nie wyraziła zgody. Czy obdarowany który otrzymał samochód będąc w dobrej wierze może go w takiej sytuacji zatrzymać?

Odpowiedź: Tak, w przypadku darowizny w postaci ruchomości a więc i samochodu, obdarowany może powołać się na art. 169 § 1 Kodeksu cywilnego który to przepis stanowi, że jeżeli osoba nie uprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze. A zatem, jeżeli w takiej sytuacji brak złej wiary u obdarowanego, to darowizna jest skuteczna pomimo tego, że zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do dokonania darowizny z majątku wspólnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Przeczytaj też: Darowizna a majątek wspólny

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 marca, 2021

kategoria inne

Komentarze do 'Darowizna samochodu bez zgody małżonka'

Subscribe to comments with RSS

 1. No to w końcu jest taka darowizna bez zgody współmałżonka ważna czy nie jest ważna?

  Anonim

  20 Mar 21 o 11:04

 2. No przecież wyjaśniłem, że jeżeli obdarowany przyjmuje taką darowiznę nie w złej wierze (lecz w dobrej wierze), to darowizna jest ważna. Dobra wiara polega w tym wypadku na tym, że obdarowany jest przekonany, że darczyńca jest uprawniony do dokonania darowizny w postaci samochodu czyli że samochód jest tylko jego własnością.

  admin

  20 Mar 21 o 11:12

 3. Jeżeli darczyńca jest w związku małżeńskim o czym obdarowany najczęściej wie to samochód jest wspólny więc obdarowany przyjmuje darowiznę w złej wierze, prawda?

  Anonim

  20 Mar 21 o 11:17

 4. Niekoniecznie ponieważ po pierwsze, samochód mógł zostać nabyty przez darczyńcę przed zawarciem związku małżeńskiego i wtedy jest to składnik jego osobistego a nie wspólnego majątku. Po drugie, mógł zostać nabyty po zawarciu związku małżeńskiego ale ze środków stanowiących majątek osobisty darczyńcy i wtedy taki samochód też jest składnikiem jego odrębnego a nie wspólnego majątku. W obu takich przypadkach zgoda małżonka do dokonania darowizny nie jest potrzebna.

  admin

  20 Mar 21 o 11:25

 5. Gdy samochód jest współwłasnością małżeńską to w dowodzie rejestracyjnym wpisani są oboje? Jeżeli tak, to o dobra wiara darczyńcy wykluczona?

  Anonim

  20 Mar 21 o 18:48

 6. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jest zazwyczaj chyba tylko jeden właściciel. Obdarowany może zatem powołać się na dobrą wiarę.

  kaban

  3 Wrz 21 o 22:17

 7. To może chociaż współmałżonek bez wiedzy którego dokonana została darowizna z majątku wspólnego może od obdarowanej osoby żądać zapłaty połowy wartości darowizny?

  Magda

  30 Wrz 21 o 10:36

Skomentuj