Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy windykacja jest legalna?

Jeden komentarz

Pytanie: Klient od prawie roku jest mi winien ponad 30 tysięcy złotych za wykonana usługę. Moja cierpliwość kończy się, mam kłopoty finansowe przez takich jak on i zapowiedziałem mu, że zlecę windykację tej należności do firmy windykacyjnej. Wówczas on zagroził mi że kontaktował się ze swoim adwokatem i jeśli naślę na niego firmę windykacyjną to on zgłosi to na Policję. Mam zamiar zlecić windykacje, ale chcę być pewnym czy firmy windykacyjne działają legalnie i czy nie będę miał kłopotów z powodu działań windykacyjnych. Czy w ogóle zlecenie windykacji a nie samego pozwu i komornika jest legalne?

Przeczytaj też: Windykacja bez wyroku sądu

Odpowiedź: Póki co to wydaje się, że to Pana klient popełnił przestępstwo w formie groźby bezprawnej skierowanej pod Pana adresem; w celu zaniechania przez Pana zamiaru zlecenia windykacji – art. 191 par. 1 Kodeksu karnego. Działalność wielu firm windykacyjnych podejmujących w ramach windykacji tylko czynności zgodne z prawem, jest w pełni legalna. Kierując do firmy windykacyjnej zlecenie odzyskania długu i podpisując w tym zakresie umowę o windykację, po prostu wyznacza Pan pełnomocnika – udziela firmie windykacyjnej pełnomocnictwa do występowania w Pana imieniu w celu ściągnięcia długu. Udzielanie pełnomocnictw jest przecież zgodne z prawem.

Przeczytaj też: Windykacja niekonwencjonalna – o co chodzi?

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej zezwala na zakładanie firm windykacyjnych, na przyjmowanie zleceń odzyskania długu na podstawie pełnomocnictwa, na prowadzenie windykacji zgodnie z prawem. Firmy windykacyjne są zarejestrowane w urzędach miasta, w KRS. Dlatego zlecenie windykacji długu do takiego podmiotu nie stanowi przestępstwa ani wykroczenia. Przestępstwem jest natomiast jeżeli dłużnik grozi wierzycielowi bezpodstawnym doniesienia do organów ścigania gdy wierzyciel ten zleci windykację. To groźba bezprawna mająca na celu zmuszenie do zaniechania wszczęcia dozwolonego prawnie postępowania windykacyjnego. Nawet jeżeli roszczenie jest przez dłużnika kwestionowane czyli gdy jest sporne, wierzyciel ma prawo skierować je do windykacji oczywiście nie zatajając żadnych informacji. I chociaż tak wierzycielom jak też firmom windykacyjnym generalnie zależy na ominięciu windykacji sądowej, to wówczas jednak firma windykacyjna powinna działać ostrożniej na drodze pozasądowej i gdy negocjacje z dłużnikiem nie doprowadzą do ściągnięcia długu, to należy skierować do sądu pozew o zapłatę i wstrzymać się z dalszą windykacją do czasu wydania przez sąd tytułu wykonawczego jako konsekwencja uwzględnienia powództwa o zapłatę.

Przeczytaj też: Windykacja terenowa

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 lutego, 2021

kategoria windykacja

1 komentarz do 'Czy windykacja jest legalna?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Firmy windykacyjne które działają nie naruszając prawa, są coraz mniej skuteczne. Wynika to z coraz lepszej znajomości prawa u dłużników a ta bierze się z internetowych serwisów i for dedykowanych dłużnikom.

    Padel

    6 lut 21 o 20:47

Skomentuj