Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy wierzyciel przystępujący do licytacji ruchomości wpłaca rękojmię?

Jeden komentarz

Pytanie: Czy wierzyciel chcący przystąpić do licytacji ruchomości na przykład samochodu, też wpłaca rękojmię? Chodzi o wierzyciela w tym postępowaniu egzekucyjnym.

Przeczytaj też: Rękojmia w licytacji komorniczej

Odpowiedź: Art. 8671 § 4 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku − do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Przeczytaj też: Niestawienie się na licytacji a przepadek rękojmi

To znaczy niekoniecznie wystarczy do zwolnienia z rękojmi, że wierzyciel przystępujący do licytacji ma w tym postępowaniu egzekucyjnym wierzytelność nie niższą od wymaganej rękojmi?

No tak jak wynika z przywołanego przeze mnie wyżej przepisu; innymi słowy, aby został całkowicie zwolniony z rękojmi, to przynajmniej część jego wierzytelności w przypadku sprzedaży ruchomości za cenę wywoławczą musi przypadać mu w przewidywanym planie podziału w przypadku gdy jest też co najmniej jedne inny wierzyciel.

Przeczytaj też: Licytacja ruchomości – cena wywoławcza

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 kwietnia, 2023

1 komentarz do 'Czy wierzyciel przystępujący do licytacji ruchomości wpłaca rękojmię?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli samochód albo inna ruchomość do licytacji jest oszacowany na mniej niż 5 tysięcy złotych to rękojmi nikt nie wpłaca.

    kosa

    24 kw. 23 o 08:23

Skomentuj